Estland HÖSTEN 2022

Med Pennan & Svärdet erbjuds du nu att ta del av historien på plats! Du kommer bland annat att få uppleva Narva fästningen och se det svenska och ryska krigsmonumenten. Därtill besöker vi slagfältet för de våldsamma striderna vid de blå bergen som var en bidragande orsak till att finländarna lyckades hålla stånd mot Sovjetunionen i krigets slutskede. Vi besöker den svenska ambassaden i Tallinn där vi bjuds på en krigshistorisk föreläsning.