MARCO SMEDBERGS
KRÖNIKA

res med mig på en militärhistorisk resa till israel

Publicerad: onsdag 8 juni

Här följer i kronologisk ordning fem militärhistoriska anledningar till att åka till Israel med SMB och mig nu i november.

Israeliska fallskärms soldater överblickar Jerusalem unde sexdagars kriget. Fallskärmstrupperna återerövrade Jerusalem och befriade den gamla staden.

Masada år 73

I samband med judarnas uppror stormades denna ”örnfästning ” av den romerska 10:e legionen. Uppifrån fästningen ser man fortfarande tydligt lämningar i sanden efter de olika romerska fältlägren och en vall på vilken det då även fanns en palissad. För att komma upp till fästningen byggde romarna, eller snarare deras krigsfångar, en 100 meter hög ramp som lutade 45 grader. Uppför denna ramp knuffades sedan ett belägringstorn varifrån de romerska soldaterna hoppade över försvarsmuren uppe på krönet och stormade fästningen. Sammantaget utgör Masada det bästa exemplet på den romerska arméns överlägsna tekniska kompetens och effektivitet.

Belägringen av Masada var en av de sista händelserna i det första judisk-romerska kriget, som inträffade från 73 till 74 e.Kr. på och runt en stor kulle i dagens Israel

Beer Sheeva 1917

Under första världskriget erövrade brittiska samväldestrupper Palestina från det då osmanska/turkiska riket. Här anföll 1 200 ryttare ur den australiensiska 4. lätta beridna brigaden för att erövra några viktiga färskavattenbrunnar den 31 oktober 1917. Ryttarna var utrustade med karbiner och bajonetter och stred normalt till fots, vilket det nu inte fanns tid till. I stället anföll de uppsuttna med sina bajonetter som handvapen och med karbinerna på ryggen. Turkarna visste att denna typ av ryttarförband normalt gjorde avsittning för att sedan anfalla till fots. Man brukade därför vänta med att öppna eld tills ryttarna stannade eftersom de då utgjorde lättare mål. Men denna gång stannade ryttarna inte när de närmade sig den turkiska löpgraven utan övergick från trav till galopp. Den överraskade bataljonen om 300 turkiska infanterister öppnade då eld. Men de flesta gevärsskotten missade ryttarna som nu snabbt närmade sig. När ryttarna nådde löpgraven hoppade de över den och gjorde avsittning, varpå de bakifrån anföll de demoraliserade turkarna som gav upp. Australiensarna förlorade bara 67 man i ett av detta krigs mest framgångsrika kavallerianfall.

 
Den 31 oktober 1917 genomförde Australian Light Horses en djärv attack mot Beer Sheeva och erövrade vatten cisterna.
 

Latrun 1948

På vägen mellan Tel Aviv och Jerusalem ligger ett ursprungligen brittiskbyggt polisfort på en höjd. Härifrån dominerades den då enda vägen mellan Tel Aviv och Jerusalem. Våren 1948 utkämpades här hårda strider när israelerna försökte inta fortet som försvarades av den jordanska Arablegionen. I ett av de många misslyckade anfallen sårades den blivande premiärministern, dåvarande plutonchef Ariel Sharon. Nästa misslyckade försök blev starten på de israeliska pansartrupperna. Det israeliska anfallet understöddes nämligen av pansarbilar och två lätta franskbyggda stridsvagnar. För att häva den pågående arabiska blockaden av Jerusalem byggde israelerna en ny väg runt Latrun. Det var då den enda väg på vilken konvojer kunde transportera mat och förnödenheter till det belägrade Jerusalem. Idag är fortet Latrun centrum för Israels pansartrupper med en imponerande samling stridsfordon och ett museum.

Under slaget vid Latrun sårades plutonchefen Ariel Sharon i magen och vara nära att omkomma av sina skador 

Golanhöjderna 1973

När Egypten och Syrien överraskande anföll Israel i oktober 1973 hamnade israelerna i en mycket besvärlig efterhands- och tvåfrontssituation. För Israel var Golanfronten inledningsvis den viktigaste eftersom det här saknades manöverutrymme och därför kraftsamlades inledningsvis deras stridskrafter till denna front. Frågan var om de två disponibla pansarbrigaderna om sammanlagt knappt 200 stridsvagnar skulle kunna hålla stånd innan Israel lyckats mobilisera och föra fram reserver. De israeliska förbanden försvarade sig desperat mot fem anfallande syriska divisioner med sammanlagt drygt 1 200 stridsvagnar, Efter fyra dygns ursinniga strider, inklusive omfattande mörkerstrider, körde den syriska offensiven slutligen fast. De två ursprungliga israeliska pansarbrigaderna var då i det närmaste utplånade. Men tack vare israeliska förstärkningar och ett effektivt flygunderstöd lyckades israeliska förband gå till motanfall och driva tillbaka syrierna. På minnesplatsen för slaget finns minnestavlor och uppställda stridsvagnar. När striderna var över låg här över 500 sönderskjutna syriska stridsfordon i vad som kallas för ”tårarnas dal”.

israeliska soldater under Yom Kippur kriget i oktober 1973

Haifa 1993

Ovanför den israeliska flottans huvudbas ligger idag ett luftvärnsregemente med några uppställda amerikanska patriot-robotar innanför grindarna. Under Kuwaitkriget 1990-91 gjorde detta robotsystem stor nytta för att skydda Israel mot inkommande irakiska robotar. Natten till den 17 januari 1991 inleddes en omfattande flygoffensiv mot Irak. Följande natt avfyrade Irak åtta robotar mot Israel. De irakiska robotarna en variant de sovjetiska Scud-robotarna. För att öka räckvidden hade ”El Hussein” en mindre verkansdel och det visade sig att robotarna inte hade några kemiska eller biologiska stridsdelar.

Israel saknade lämpliga luftvärnssystem mot detta hot men försågs snabbt med amerikanska Patriotbatterier som grupperades runt Tel Aviv och Haifa. Det var delvis en nödlösning eftersom de amerikanska robotarna var konstruerad för att skjutas mot flygplan och inte missiler vilket delvis begränsade deras effekt. Under kriget sköt Irak 17 robotsalvor mot Israel som träffades av 39 robotar. Precisionen var inte bättre än att tre robotar träffade Västbanken. Israel hade tur. Patriot-systemet fungerade och förlusterna blev måttliga. En människa dog och ytterligare två avled av sina skador medan cirka 300 personer skadades. Ett hundratal hus förstördes och 2 000 hus skadades.

 

Under vår kommande resa besöker vi dessa och andra intressanta platser

Väl mött i Israel i november och glad sommar,

Marco Smedberg

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har sedan 1990-talet synts i Pennan & Svärdet och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling: Flera har varit förmånsböcker för oss medlemmar. Bland dem: Militär ledning, Vietnamkrigen och det moderna standardverket Första världskriget.