Krisberedskap och överlevnad

Pennan & Svärdet ska enligt sina stadgar verka försvarsfrämjande vilket innefattar såväl militärt som civilt försvar. Detta görs bland annat genom att rusta klubbens medlemmar materiellt och kunskapsmässigt. Här samlar vi några av Pennan & Svärdets artiklar inom ämnesområdet.