Nu är marschen igång!

I just nu aktuella nr 6 av Pennan & Svärdet påbörjar SMB:s tennsoldater sin marsch mot oss medlemmar som är de enda som kan köpa dessa blivande samlarobjekt.

Pådrivare
Det är SMB-medlemmen och välkände militärhistoriske författaren Ulf Sundberg som länge och ofta tyckt att SMB ska ta fram en serie tennsoldater och därigenom slå ett slag för den enskilda soldatens historia.

Efter lång vägs förberedelser kan SMB nu starta den 14 månader långa marschen med utgivning. Serien består av infanterister från olika tidevarv. De är decimeterhöga och bär noggrant handmålade uniformer.
Ribban ligger högt när det gäller produktionen av soldaterna, varenda detalj i uniformen är historiskt korrekt så långt det är möjligt.

Tillverkningen

serien växer fram
När det väl klarats ut vilka soldater som ska ingå i serien, har en plansch tagits fram som förlaga för kommande tillverkning. Planschen har varit antingen en befintlig som bestått våra hårda urvalskriterier, eller en nyframtagen tecknad och färglagd av en av projektet anlitad konstnär.
Med planschen som förlaga har sedan tillverkaren modellerat fram soldaten i lera. Efter ett antal turer mellan beställare och tillverkare har lerfiguren fastställts såsom ”godkänd förlaga”.

Nedan följer en bildberättelse över tillverkningens olika aspekter.

Fotografi vintersoldat
Arbetet med att göra en tennsoldat förenklas av att det finns bevarade uniformer. Någon får då klä upp sig i denna och posera. Här syns en av projektets eldsjälar, Peter Svensson, som soldat under beredskapstiden.

Äldre fotografier
Även äldre fotografier är en viktig del i arbetet. Här syns dragoner från gamla K 8, blivande K 4. Bilden är tagen år 1897 och kommer från Krigsarkivet. Den har gett viktiga ledtrådar till hur bland annat patronväskan såg ut i verkligheten, samt den varierande kraghöjden.


Äldre bilder
Ibland finns det varken bevarade uniformer eller fotografier. Då är man helt utlämnad till äldre avbildningar och skriftliga källor. Ovanstående bild är skapad av en herre vid namn Knötel. Äldre avbildningar måste dock användas försiktigt, man vet aldrig om konstnären hade helt rätt eller inte. Man kan mot bakgrund av andra källor till exempel misstänka att Knötel hade en för stark gul färg i uniformen. Vinkeln medför också att man inte kan se hur sabeln var upphängd eller hur patronväskan såg ut.

Dags för detaljer
När de övergripande besluten är fattade är det dags att gå över till detaljerna. Även om ingen komplett uniform finns bevarad kan det finnas viktiga detaljer i museernas samlingar. Bilderna ovan visar ett system som användes innan gevärsremmen blev standard. Karbinstången (till höger) skruvades fast på vapnet. Över axeln bar man en bred rem med en karbinhake längst ned. Vid förflyttning hakades karbinhaken fast i en ring som satt i karbinstången.

Huvudbeväpningen
Soldatens huvudbeväpning har under den period vi rör oss i alltid varit ett eldhandvapen. Under den senare delen av 1800-talet standardiserades beväpningen allt mer vilket gör livet enklare för tennsoldatstillverkare. Innan dess fanns det dock ett flertal olika varianter på gevär och karbiner ute på förbanden. Det är inte alltid självklart vem som hade vilka modeller.

Sidobeväpningen
Utöver ett eldhandvapen hade soldaten ofta ett blankt sidovapen. Här finns det ofta relativt rikligt med information. Bilden ovan är tagen på Armémuseum och visar överdelen på en dragonsabel modell/1770.Ficklampa
De mindre detaljerna får man inte överse med. Det finns en del fällor att gå i. Man kan till exempel anta att en viss utrustningsdetalj existerade men att den i själva verket inte hade kommit vid den tid som soldaten kommer från. En ganska stor möda har lagts ned på att undvika misstag i den här frågan. Den platta ficklampa som vår vintersoldat bär är ett exempel. Vi känner oss nu övertygade om att designen fanns redan under beredskapsåren.

Generalmönsterulla
De skriftliga källorna har varit viktiga i arbetet. Generalmönsterrullorna berättar om vilka utrustningsdetaljer som ett visst regemente hade vid en viss tidpunkt. De säger dock inte särskilt mycket om hur detaljen i fråga såg ut. Man får i alla fall reda på vilka detaljer som skall finnas. Exemplet ovan kommer från Värmlands jägare.

Rapportjournaler
Bevarade rapportjournaler från mobiliserade förband kan ibland berätta en del om utrustningen. Exemplet ovan berättar om hur 75 man i ett kompani av Värmlands jägare fick ut gevär modell/1799 vid sin ankomst till Pommern år 1807.

Reglementen
Uniformsreglementen av den typ som vi har idag är en senare uppfinning. Ibland har man dock tur och det finns en skrift om hur ett visst regemente skulle vara beklätt. År 1783 gav man ut bestämmelser för Bohus dragoner som har varit till stor hjälp när vi skapade figuren.

Lerfiguren
När all information är sammanställd skapas en lerfigur. Den kommer först omålad varvid en del detaljer justeras. Figuren målas sedan och blir med tiden slutgodkänd. Det är då inte långt kvar innan figurerna kan gjutas, målas och levereras.
Morgondagens antikvikteter
Figurer av god kvalitet i naturliga material som tenn och trä har en förmåga att leva länge. SMB:s figurer tillverkas i en begränsad upplaga och kanske kan bli morgondagens antikviteter.