Vad kännetecknar ett vackert fartyg? Ja, det går inte riktigt att säga eftersom vad som är vackert är en subjektiv sak, men kanske är det ett fartyg med för ögat slanka, följsamma linjer.  Men för ett örlogsfartyg krävs nog dessutom att det samtidigt utstrålar styrka och slagkraft.

 

Fylgia – en vit skönhet

Fylgia 1907

Ett örlogsfartyg som inte bara här hemma i Sverige utan också utomlands ansågs vara ett av världens vackraste var pansarkryssaren Fylgia. Vitmålad och med gula skorstenar representerade hon Sverige under inte mindre än 30 långresor 1907-1933 på alla världens hav med aspiranter och kadetter ombord. Fartyget kallades inte för inte för ”The White Swan, Den vita svanen”.

Fylgia var sjösatt 1907 och hade en för sin storlek kraftigt artilleribestyckning med bland annat 8 stycken 15,2 cm kanoner och två 45,7 cm torpedtuber. Visste du förresten att hon också kunde föra segel?

 

Fylgia – den fula ankungen!

Fylgia 1939

Men Den vita svanen skulle på sin ålders höst förvandlas till Den fula ankungen!
Inför det hotande krigsutbrottet 1939 genomgick fartyget en omfattande modernisering som förvandlade kryssaren till något av en bastard: genom övergång från kol- till oljeeldning ersattes de tre höga skorstenarna med två lägre och förskeppet och bryggan byggdes om. Huvudartilleriet fick ökad skottvidd och en ny eldledning och centralsiktesanläggning tillkom. Och som om det inte var nog målades hon också grå! Fylgia utrangerades 1953.

 

 

 

Moderna seglande skepp: Gladan och Falken

Gladan och Falken

Skonerterna Gladan och Falken är förvisso inga krigsfartyg, men tillhör marinen och seglar under tretungad flagg. Fartygen är kanske inte så gracila, men är som nästan alla seglande skepp ändå vackra. De är robust byggda med en rigg som närmast är underdimensionerad. Då klarar man alla väder utan risk för större haverier.

Fartygen, som sjösattes 1946 respektive 1947 utgör skonertdivisionen som utbildar unga män och kvinnor i sjömanskap och praktisk navigation. Alla blivande officerare i flottan har genomgått några veckors utbildning ombord. Det är en tuff utbildning som många gånger sållar agnarna från vetet.

Visste du att fartygen har en maximal segelyta som motsvarar mer än ytan hos 8 badmintonplaner?

 

 

 

 

 

Den lätta flottan: HMS Tre Kronor och Göta Lejon

HMS Tre kronor

De båda kryssarna Tre Kronor (på bilden) och Göta Lejon uppfyller alla krav på linjesköna, men också kraftfulla fartyg. De byggdes efter italienska konstruktionsritningar och har tydliga drag av de många vackra lätta kryssare som byggdes i Italien före andra världskriget.

Kryssarna sjösattes båda 1947 och är vår flottas längsta och största fartyg genom tiderna. Fartygens deplacement fullt rustade var 9 238 ton. De var bland annat bestyckade med sju medelsvåra 15,2 cm helautomatiska Boforskanoner, gjorde 33 knop och hade en krigsbesättning på 783 man.

Fartygen utgjorde övergången till den lätta flottan och skulle ersätta de obsoleta pansarskeppen.  De skulle komma att utgöra kärnan i de två kryssareskadrarna som i övrigt bestod av landskapsjagare och torpedbåtar. Tre Kronors valspråk var In Suecia, libertatem (För Sveriges frihet) och Göta Lejons Me nemo impune lacesset (Mig provocerar ingen ostraffat).

Kryssarna utrangerades 1964 respektive 1970. Tre Kronor skrotades medan Göta Lejon 1971 såldes till Chile och fick namnet Almirante Latorre.

 

 

Halland/Småland

Jagaren Halland

80-årig svensk jagarepok avslutades med jagaren Halland

Sitter skönheten i de yttre linjerna, i den höga farten eller i den stora eldkraften? Ja, därom kan man diskutera. Oavsett vilket, intar jagarna Halland och Småland en given plats på listans topp fem!

De båda jagarna måste med örlogsmarina ögon betraktas som vackra men också synnerligen kraftfulla. De var på sin tid de kanske mest slagkraftiga jagarna i världen och var de första fartygen i västvärlden med ett operativt sjörobotsystem.

De var självskrivna som ledarfartyg i jagarflottiljerna och skulle, beroende på sina förnämliga egenskaper, överleva de några år senare levererade jagarna av Östergötlandklass. Med jagaren Halland avslutades 1987 en 80-årig svensk jagarepok.

 

 

Sveriges klenod – Vasaorden

Kungaslupen Vasaorden

Här kan man verkligen tala om ett vackert, för att inte säga tjusigt och kungligt elegant flytetyg, visserligen inte heller det ett örlogsfartyg i egentlig mening, men framfört under örlogsflagg, med kungligt befälstecken i förstäven och med örlogsmarin besättning.

Få länder i världen kan ståta med en sådan klenod som Vasaorden. Den ursprungliga Vasaorden lät Gustaf III bygga 1774, men 1921 förstörs slupen genom en brand. År 1921 kunde dock en exakt kopia byggas.

Sedan dess har Vasaorden använts vid statsceremonier och kungliga högtidligheter i snart 100 år; den senaste gången vid kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop.

Håll med om att det är en fröjd för ögat att beskåda denna vackra kungaslup!
 

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!

Mer från Pennan & Svärdets kuriosakabinett

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!