Första världskriget revolutionerade på många sätt krigföringen. Somliga idéer ser dock idag märkliga ut, en del går till med över gränsen till vad som brukar kallas steampunk. Pennan & Svärdet har därför korat 5 steampunkliknande idéer!

 

1. Tsarstridsvagnen

Detta är Tsar-stridsvagnen, en rysk stridsvagnsprototyp från första världskriget. Vagnen var 9 meter hög, 17 meter lång, 12 meter bred och vägde omkring 40 ton. Tråkigt nog kom den aldrig ut på förband eftersom ryssarna efter ett tag insåg att en granat nog skulle kunna ställa till det för stridsvagnens ekrar. 

Tsarstridsvagnen

 

 

2. Brewster bodyarmor

Tänkt att fungera som en rustning för amerikanskt infanteri var idén bakom Brewster bodyarmor inte dum. Rustningen klarade av finkalibrig eld bra och ska ha testats ut med dess uppfinnare inuti. Dess uppenbara nackdel var att den var mycket tung och klumpig och sålunda inte passade alltför väl för skyttegravsstrid.

Brewster bodyarmor

 

 

3. Lyssnarapparaten

I en värld utan radar fick man tänka till för att skjuta ner flygplan. En lösning blev lyssnarapparaten. Det hela rör sig om fyra enorma trattar genom vilka luftvärnspersonal skulle lyssna sig till var fientliga flygplan befann sig. När detta var fastställt riktades strålkastare, kulsprutor och kanoner mot platsen framför flygplanet och gav eld.

 Lyssnarapparaten

 

 

 

 

4. Mauser 1918 T-gewehr

Eftersom britterna var först i världen med stridsvagnar var tyskarna tvungna att vara först med pansarvärn. En tidig form av pansarvärn var 13,2 mm Mauser 1918 T-Gewehr. Som du ser på bilden ovan är det ingen liten bössa vi talar om. Dock kom den sent i kriget och britterna tenderade att utöka sin pansartjocklek för varje tysk innovation som dök upp på slagfältet.

Mauser 1918 T-gewehr

 

 

5. Pansarträd

Att sätta ut soldater i ingenmansland var viktigt för att spana på fienden. Dock var det förenat med livsfara varför olika kamouflage utformades för spaningssoldater. Det mest spektakulära är tveklöst de konstgjorda träd med pansrade insidor som ställdes ut i ingenmansland varifrån spaningssoldater och prickskyttar kunde sköta sina sysslor i relativt stor säkerhet, om än med begränsad komfort.

Pansarträd

 

 

GILLADE DU ARTIKELN?

Visa din uppskattning genom att dela artikeln. Ju fler som delar desto fler artiklar lägger Pennan & Svärdets redaktion upp på webben!

Använd delningsknapparna här nedan!