Kriget som förändrade världen

 

1967 bröt ett våldsamt krig ut i Mellanöstern. På papperet verkade det vara avgjort på förhand. Israel, till ytan mindre än Småland, slogs på tre fronter mot Egypten, Jordanien och Syrien. Arabstaterna hade dubbelt så många soldater, tre gånger så många stridsflygplan och mer än tre gånger så många stridsvagnar. Ändå vann israelerna en förkrossande seger. Hur var det möjligt?

 

Minns du Bibelns David? Han var liten till växten, men bristen på råstyrka kompenserades mer än väl av hans snabbhet och uppfinningsrikedom. Med hjälp av sten och slunga fällde han oväntat Goliat, den allra störste, tyngste, grymmaste och mest fruktade krigaren i filistéernas armé. Israels kamp mot Egypten, Jordanien och Syrien under några heta ommardagar 1967 har många paralleller till David och Goliats tvekamp i Gamla Testamentet. Det var inte nog med att israelerna vann en bländande seger mot en mångdubbelt starkare fiende, de intog dessutom Jerusalem – precis som kung David på sin tid.

Succén fortsätter

För ett par år sedan presenterade pennan & svärdet en bok om Yom Kippurkriget, denna ödesmättade konflikt som förde Israel på randen till undergång i oktober 1973. Intresset var stort och boken togs emot väl av medlemmarna – kanske på grund av det ovanligt moderna ämnet, kanske på grund av att krigen i Mellanöstern har hög relevans även i vår tid. För att följa upp succén Sexdagarskriget kommer nu boken om sexdagarskriget – urladdningen som förändrade maktbalansen fullständigt. Yom Kippurkriget må ha givit eko över världen, både politiskt och militärt, men sexdagarskriget några år tidigare fick faktiskt än större konsekvenser. Här läser vi om det inledande flygkriget, under vilket israelerna anföll Egypten från väster och slog ut nittio procent av fiendens stridflygplan. Vi följer pansarstyrkorna med Centurion-stridsvagnar på deras jakt fram över Sinaihalvön på väg mot det strategiskt viktiga Mitlapasset och vidare mot Suezkanalen, Egyptens pulsåder. Vi studerar blixtkriget mot kung Husseins Jordanien, slaget om Västbanken och de hårda striderna i Jerusalems trånga gränder. Vi tar del av den makalösa offensiv med vilken israelerna erövrade de strategiskt viktiga Golanhöjderna från Syrien – en operation som till stor del genomfördes av helikopterburna kommandosoldater. Allt detta skedde under loppet av knappt sex dagar!

 

De israeliska jaktflygplanen var få till antalet, men användes desto effektivare. Här ses fyra flygplan av typen Mirage IIICJ Shahak från 101. divisionen över centrala Israel vid tiden för sexdagarskriget. Enheten flög inte mindre än 337 stridsuppdrag under det korta kriget, i genomsnitt 56 per dag eller – om man så vill – elva stridsuppdrag per pilot. Trots att flertalet av uppdragen gällde anfall mot mål på marken vanns inte mindre än fjorton luftsegrar. Två flygplan gick förlorade, bland annat Shahak 09 på bilden ovan.

 

007 anländer till israel

Utöver stridskildringarna under själva kriget handlar boken även om det dramatiska händelseförlopp som ledde fram till krigsutbrottet. Vi läser om spionage och hemliga perationer, terrorangrepp och vedergällning, hemliga överläggningar och allianser, mobiliseringar och upptrappning. Har du hört talas om operation Diamond? I augusti 1966 lyckades en kvinnlig Mossad-agent övertala en irakisk stridspilot att desertera till Israel i en stulen MiG-21. Piloten landade på flygbasen i Hatzor, samtidigt som hans fru och två barn räddades till Israel via en av Mossad arrangerad turistresa till Paris.

Under månaderna som följde provflögs MiG-flygplanet av mängder av israeliska stridspiloter, som därigenom fick livsviktiga kunskaper om fiendeflygplanens styrkor och svagheter. Kunskaperna kom väl till pass under operation Moked, då Israels franskbyggda Mirage-flygplan under loppet av några timmar lade Egyptens flygbaser i ruiner. Det kan nämnas att det stulna MiG-flygplanet tilldelades namnet 007 inom det israeliska flygvapnet. Det var ett ganska passande namn i sammanhanget!


 

Små strider blir stort krig

Den som följer med i nyhetsrapporteringen vet att Israel sällan vänder andra kinden till. Attentat och terrorangrepp möts med våldsam kraft, och så var det redan på 1960-talet.

Det som kan uppfattas som oproportionerlig våldsanvändning i dag när Israel är en militär stormakt var dock desperat överlevnadsinstinkt för fyrtio år sedan när den judiska staten var ung och sårbar. Palestinska fedayeen, frihetskämpar, tar sig över Israels gränser och utförde dödliga attacker nästan dagligen, och syriskt artilleri besköt rutinmässigt israeliska samhällen och kibbutzer i norr. Israelerna svarade med flyganfall och räder. Vid ett tillfälle korsade inte mindre än 3 000 israeliska soldater och sjuttio pansarfordon den jordanska gränsen i trakten v Hebron i jakt på palestinska gerillakrigare. Vid ett annat tillfälle drabbade syriskt och israeliskt stridsflyg samman över Golanhöjderna, vilket resulterade i att sex syriska MiG-21:or sköts ner.

Situationen i regionen var alltså inte särskilt fredlig ens före krigsutbrottet. I Sexdagarskriget 1967 framstår månaderna, veckorna och dagarna fram till urladdningen som en ödesmättad och obeveklig nedräkning. Sexdagarskriget 1967 är skriven av Simon Dunstan, den brittiske stridsvagnsexpert som tidigare har givit oss bland annat Yom Kippur 73.


Enligt Simon Dunstan fanns ett slags respekt mellan israeliska och egyptiska soldater, och striderna dem emellan betraktades i viss mån som fair play. I norr var situationen en annan. Israelerna avskydde Syrien och sättet på vilket den syriska armén hade beskjutit civila israeliska samhällen med tungt artilleri från trygga ställningar högt uppe på Golanhöjderna. Syrierna hade på nära håll sett Israels fördrivande av palestinierna. Striderna blev därför extra bittra och inte mindre än 160 israeliska stridsvagnar gick förlorade. Här exploderar en syriansk artillerigranat farligt nära en israelisk Sherman-stridsvagn.

 
Väntan är över. Israeliska soldater avlägsnar presenningar och kamouflagenät från sina stridsvagnar någonstans i Negevöknen i början av juni 1967. De tillhör 79. stridsvagnsbataljonen i 7. pansarbrigaden och stridsvagnarna tycks vara av typen M48 Patton. Månadens förmånsbok innehåller ett rikt bildmaterial med mycket vapenteknik. Vad karaktäriserar en israelisk Super Sherman? Hur stod sig en brittisktillverkad Centurion-stridsvagn gentemot motsvarande stridsvagnar byggda i Sovjetunionen?


 
De egyptiska ställningarna vid Um Katef var gedigna och byggda enligt sovjetisk modell. Här fanns flera parallella befästningslinjer, skyttegravar, trehundra meter breda minfält, stödjepunkter och möjligheter att ge flankerande eld mot en angripare. Framför allt fanns dock här 16 000 soldater, nittio stridsvagnar och åttio artilleripjäser. Uppgiften
att erövra Um Katef gick till Ariel Sharon, den israeliska krigsmaktens mest erfarna officer. Hur gick han till väga? Läs mer i månadens förmånsbok. Den är rikt illustrerad och innehåller många detaljerade teckningar av Peter Dennis. Dennis är en av bokförlaget Ospreys mest uppskattade och erfarna illustratörer.

 

Ur innehållet:

»Operation Qahir
»Slaget om Bir LahfanMot
»Suezkanalen
»Slaget om Rafah
»Slaget om Jerusalem
»Kapplöpningen över Sinai
»Fatah och Fedayeen
»Radar Hill
»Slaget om Samarien
»Slaget om Ammunitionshöjden
»Striden vid Um Katef

 

Krig i uppförsbacke

Av sexdagarskrigets tre distinkta frontavsnitt är det jordanska sannolikt mest omskrivet. Här stred man om kontrollen över den heliga staden Jerusalem, och nyhetsbilderna på gråtande israeliska soldater vid den nyligen erövrade klagomuren berörde (eller upprörde) en hel värld. Även kriget mot Egypten har skildrats tidigare, inte minst i Sverige. Många av de FN-soldater som sattes att bevaka den israelisk-egyptiska gränsen efter 1956 års stridigheter var ju svenskar. Slaget om Golanhöjderna är däremot näst intill okänt på våra breddgrader. Det kan tyckas vara märkligt, eftersom den israeliska erövringen bjöd på stor dramatik. Golanhöjderna är en ogästvänlig vulkanisk högslätt som i sydväst avgränsas av en brant sluttning ner mot Galileiska sjön i Israel. Israelerna mötte alltså inte bara en beslutsam fiendearmé, nedgrävd och välförberedd med mängder av bunkrar. De ställdes även inför en rad geografiska svårigheter. Hur tar man sig uppför branta sluttningar under intensiv beskjutning? Hur besegrar man en fiende som befinner sig på mer än ettusen meters höjd och kontrollerar terrängen fullständigt? Lösningen blev en kombination av intensiva flygattacker, helikopterburna kommandoräder och beslutsamt genomförda stridsvagnsanfall. Detta är alltså blixtkrig i sin ädlaste form, och vi läser hela historien i månadens förmånsbok. Slaget om Golanhöjderna 1967 var för israelerna även en kamp mot klockan. Egypten slogs tidigt ut ur kriget och därefter följde erövringen av Västbanken. När turen kom till kraftmätningen med Syrien krävde Förenta Nationerna eldupphör, och det var av yttersta vikt för Israel att ta kontroll över hela Golan innan stridigheterna upphörde. Operationerna under krigets sista skälvande timmar blev alltså
alltmer halsbrytande och chanstagande.

Stora förluster

Kriget 1967 må ha gått snabbt, men man får inte luras att tro att det var en israelisk promenadseger. Striderna var hårda, och de israeliska förlusterna var faktiskt större än USA:s förluster under Vietnamkriget – åtminstone i förhållande till folkmängd. Simon Dunstans Sexdagarskriget 1967 skildrar krigets alla frontavsnitt och behandlar såväl luft- som markstrider. Bokens avslutande del tar ett helhetsgrepp om den israeliska arméns utveckling under åren 1948–1973, alltså från statens grundande och det så kallade befrielsekriget, till Yom Kippurkriget ett kvartssekel senare. Hur kommer det sig att den israeliska armén har lyckatsvärna sitt lands gränser i en så fientlig omgivning?

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!