Mirakelvapen som skulle vinna kriget, del 2 - vedergällningsvapnen.

 

"Det small till så det slog lock för öronen och benen vek sig på hästarna. Himlen som förut var klar blev förmörkad och det började regna blänkande metalldelar."

Det var den 13 juni 1944 och befolkningen i det småländska Bäckebo måste ha trott att jordens undergång stod för dörren. Det var ett av Hitlers domedagsvapen som hade testats. Bäckebo hade av misstag träffats av en V 2 och det värdefulla metallskrotet var snart på väg till Storbritannien för analys. Denna månads förmånsbok tar vid där den förra slutade, med Tredje rikets vapentekniker och krigsindustri som utvecklar det ena supervapnet efter det andra. Vissa var riktiga galenskaper, men andra blev föregångare till våra dagars massförstörelsevapen.

 

Tysk vetenskap

Många av oss vet nog, eller har kanske en aning om, att V 1 och V 2 var de tyska robotar som kom till användning i slutskedet av andra världskriget. I själva verket var V 1 och V 2 bara två exempel på en omfattande utveckling i Hitlers Tredje rike av en flora avancerade vapensystem.

En raketfeber
drabbade Tyskland under 1920- och 1930-talen, raketbilar, -båtar och -flygplan var vardagsmat – om än med att antal spektakulära olyckor. Detta borde ha inneburit en rationell, målinriktad och nykter teknikutveckling. Så var emellertid inte alltid fallet och Igor Witowski redovisar även ett antal udda projekt. Dessa projekt hade ofta hade upphov i Hitlers fantasi eller härstammade från en excentrisk uppfinnare som hade lyckats få gehör för sina idéer hos någon parti- eller SS-koryfé.

Boken Hitlers hemliga vapen ger en unik och samlad bild av vad som sannolikt är en av de mer fantasieggande företeelserna i Nazityskland. Att läsa boken ger nästan samma upplevelse som att se en trollkarl trolla fram den ena kaninen efter den andra ur sin hatt. Fast här är det fråga om nydanande teknik med militära tillämpningar och inte alltid framtagen under särskilt gynnsamma förutsättningar. Vad Igor Witowski beskriver hade med undantag av Manhattan-projektet ingen motsvarighet på de allierades sida, ingenstans kom man lika långt som i Tyskland. Den vetenskapliga forskningen kom dock att ske till priset av omänskliga lidanden och ond bråd död. Koncentrationslägerfångar sågs som billig, och umbärlig, arbetskraft samt användes som försökskaniner vid olika morbida försök.

 

Lufttorpeden i Bäckebo

I Hitlers hemliga vapen finns insprängt ett stort antal dåtida underrättelserapporter som inger en känsla av att de allierades kunskaper om den tyska vapenutvecklingen i vissa avseenden var begränsad, även om man hade en god kunskap om vissa företeelser som till exempel V 1 och V 2 – inte minst genom svenska bidrag.

Detta gällde bland annat den så kallade ”Bäckebo-bomben”. Kungliga Flygförvaltningen skrev i sin rapport om denna:

”Den 13/6 1944 omkring kl 15,15 föll en raketbomb, här nedan kallad lufttorped, ned i närheten av Bäckebo i Småland.”

Det var alltså en V 2. För de boende i Bäckebo var nedslaget en minst sagt dramatisk händelse:

”Det small till så det slog lock för öronen och benen vek sig på hästarna. Himlen som förut var klar blev förmörkad och det började regna blänkande metalldelar.”

 

Tyska idéer till Sverige

En intressant vinkel som Igor Witowski belyser är den betydelse och det inflytande som det tyska tekniska arvet hade på vapenutvecklingen under efterkrigstiden. Den avancerade kryssningsmissilen Tomahawk är via Snark och Regulus en direkt efterföljare av till V 1. Inte bara stormakterna utan även Sverige drog nytta av den tyska utvecklingen. Hos såväl J 29 Flygande Tunnan, J 32 Lansen som J 35 Draken – och till och med hos J 37 Viggen – finns ett tyskt påbrå. Men inte bara i flygvapnet finns tyska spår, utan de kan återfinnas även inom armén, som till exempel hos pansarskott m/46, raketgevär m/49 och automatkarbin 4, samt inom marinen i form av tysk teknik inom ubåtsområdet.

 

 

Monsterstridsvagnar och vedergällningsraketer är skrämmande nog, men inblickarna i Adolf Hitlers program för kemiska och biologiska vapen sänder kalla kårar nedför ryggraden. Tänk om dessa vapen använts på slagfältet?

Tyskland tog på några år under kriget fram olika ballistiska missiler samt luftvärns- och jaktrobotar. Här en trådstyrd jaktrobot typ X-4 som piloten kunde styra roboten mot sitt mål med en joystick på instrumentbrädan.

 

 När man lägger ifrån sig Igor Witowskis bok så inställer sig nästan med automatik ett antal frågor. Hur var det möjligt? Hur lyckades man under brinnande krig att åstadkomma sådana tekniska genombrott? Och vilken vändning skulle kriget ha tagit om man på tysk sida tidigt hade kraftsamlat till några få projekt? Det är inte utan att det finns anledning att citera en brittisk marinofficer som i maj 1945 bekantade sig med prototyperna till de modernaste tyska ubåtarna av modellerna XVIII, XVIV och XXI: ”We didn’t win the war any too soon.” Bara det är en anledning att läsa förmånsboken Hitlers hemliga vapen.

 

Se videoklipp!

SMB har grävt fram två intressanta videoklipp som relaterar till ämnet.
Först ut: Hitlers fruktade vedergällningsvapen V-2 i färg.

 

Nästa film på agendan:  tysk informationsfilm om V-1 från 1944.

 

 

 

Igor Witkowski, född 1963, är en militärjournalist som bor och verkar i Polen. Han har skrivit över femtio böcker och åtskilliga artiklar om militärteknik och historia kring andra världskriget och har även varit chefredaktör för två militära tidskrifter. Författaren har lyckats få tag på ett antal tidigare okända dokument som tar upp teknikutvecklingen i Tredje riket, med ursprung i såväl väst som i öst. Hitlers hemliga vapen baseras på information som har samlats in från olika arkiv i flera länder under tio år. Detta är Igor Witkowskis första bok (del 2/2) som publiceras i Sverige.

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!