För Stalins Sovjetunionen tedde sig Finland som en munsbit irriterande nära Sankt Petersburg och de sovjetiska östersjöhamnarna. Med avtalet med Hitler i ryggen släppte Röda armén den 30 november 1939 loss sin kraft över den finska gränsen. De finländska soldaterna stod dock emot och slog tillbaka, men hur länge skulle de orka? Mitt i denna krigets orkan fanns den unge Hilding Nyström – en av dem som överlevde och som kan berätta.

Genren militärmemoarer ställer stora krav på författaren om resultatet av hans arbete skall bli lättläst och intresseväckande. Det gäller att både sätta in läsaren i det historiska skeendet och att göra den personliga upplevelsen intressant. På den sista punkten krävs mer än de stridsskildringar denne givetvis förväntar sig – författaren måste också lyckas med att göra miljö och personbeskrivningarna trovärdiga och intresseväckande. skildrar hela kriget ur soldatens perspektiv.

 

Hilding Nyström
REKRYTER 1941
Del 1: Finland i fortsättningskrigets virvlar – en frontdagbok
216 s., 17,5 x 24,5 cm, rikt ill. i sv/v., kartor, inb,
hård pärm
pris: 248:– [10086] Ordinarie medlemspris: 348:–
SMB:s serie om fortsättningskriget finns endast hos SMB!


Hilding Nyström (född 1921) förde detaljerade dagböcker både under sin ungdomstid och under åren i fält 1941–1944. Med dem som stöd skrev han bortåt fyrtio år senare sina memoarer. De har nu setts över och kompletterats av den finlandssvenske redaktören Henrik Ekberg för att kunna svara mot de krav en läsare kan ställa på litteratur av denna typ. Att med dagböckers text som utgångspunkt skriva läsvärda böcker är långt ifrån det lättaste, men genom att Nyström har kombinerat anteckningarna med samtida brev (över sexhundra stycken) och sina egna minnesbilder har resultatet blivit mycket gott – trots att, som författaren själv skriver om sina dagböcker ”de beskrev en vardag mestadels grå och enahanda, men ibland våldsam och blodig”.

Bokserien bör ses som en helhet där berättelsen byggs upp gradvis till finalen sommaren 1944. I de första delarna målas bakgrunden upp till soldatlivet i Fjärrkarelen och slutligen de avgörande striderna på Karelska näset sommaren 1944. I Nyströms böcker kombineras på ett utmärkt sätt reflexioner som antingen är samtida eller tydligt angivna som sentida med faktarutor där bokens redaktör beskriver olika förhållanden eller händelser med utgångspunkt i vad vi idag vet om dem. Därigenom uppnås en utmärkt balans i bokens löpande text. Texten och faktarutorna omväxlar med tusch- eller blyertsteckningar, varav några är författarens egna verk. Tillsammans med fotografier av god kvalitet och nödvändiga kartor bidrar dessa teckningar till en illustrationsstandard som är lagom avvägd antalsmässigt och till sin stil väl anknyter till den tid boken skildrar. De utgör ett litet annorlunda inslag i SMB:s utgivning eftersom de direkta stridshandlingarna inte spelar huvudrollen utan i stället utgör dramatiska inslag i en skildring som uppehåller sig vid författarens iakttagelser och reflexioner både vid fronten och i det av Finland ockuperade Fjärrkarelen, där det inte var givet att alla i civilbefolkningen automatiskt tog den finska armén till sitt hjärta som befriare, den åtminstone partiella språkliga gemenskapen till trots.  


»rekryter 1941« –första boken i serien

Seriens första volym börjar i slutet på 1930-talet när Nyström fortfarande är skolelev i den lilla staden Hangö – en tämligen idyllisk badortsmiljö som kanske kan liknas vid Lysekil i Sverige. Hans iakttagelser och reflexioner under upptakten till vinterkriget bidrar till att ge en känsla för perioden och illustrera de tankar och farhågor som hystes av många finländare under denna tid. Denna skildring vävs på ett föredömligt sätt ihop med fakta och historia genom att bokens inledning innehåller en överblick beträffande Finland efter år 1917, som torde vara mycket värdefull för läsare som är mindre väl bevandrade i Finlands moderna historia.

 

  

Lika intressant är Nyströms beskrivning av Finlands situation efter Molotov-Ribbentrop-pakten i augusti 1939, de efterföljande sovjetiska kraven på Finland och de förhandlingar som följde. De välförberedda arrangemangen på sovjetisk sida för att fingera en gränsincident som en förevändning för att påbörja kriget mot Finland återges i detalj och är en värdefull och även i våra dagar aktuell seriens första volym börjar i slutet på 1930-talet när Nyström fortfarande är skolelev i den lilla staden Hangö – en tämligen idyllisk badortsmiljösom kanske kan liknas vid Lysekil i Sverige. Hans iakttagelser och reflexioner under upptakten till vinterkriget bidrar till att ge en känsla för perioden och illustrera de tankar och farhågor som hystes av många finländare under denna tid. Denna skildring vävs på ett föredömligt sätt ihop med fakta och historia genom att bokens inledning innehåller en överblick beträffande Finland efter år 1917, som torde vara mycket värdefull för läsare som är mindre väl bevandrade i Finlands moderna historia. Lika intressant är Nyströms beskrivning av Finlands situation efter Molotov-Ribbentrop-pakten i augusti 1939, de efterföljande sovjetiska kraven på Finland och de förhandlingar som följde. De välförberedda arrangemangen på sovjetisk sida för att fingera en gränsincident som en förevändning för att påbörja kriget mot Finland återges i detalj och är en värdefull och även i våra dagar aktuell påminnelse om stormakters självsvåldiga agerande mot småstater när det passar dem. Som Nyström skriver: ”Det ryssarna föresatt sig att de skulle ha, det skulle de ha.”


vinterkriget

Vinterkriget bryter därmed ut den sista november 1939 och Nyström får uppleva de tre krigsmånaderna ur sitt perspektiv i Hangö. Staden utsätts för ett stort antal sovjetiska flyganfall som vållar omfattande bränder. Dessa bevittnar han från en utsiktspunkt nära föräldrahemmet och de gör ett outplånligt intryck. Författaren återger hur känslorna växlar under denna historiska vinter. Glädjen över de inledande militära framgångarna – inte minst det finska kustartilleriets goda insats utanför Hangö – och de internationella solidaritetsyttringarna förbyts sakta i ökad oro över framtiden.

Kriget fortsätter nämligen utan något avgörande bistånd från utlandet och även civilbefolkningen kan ana allvaret bakom de återhållsamt formulerade kommunikéerna från Högkvarteret. Det får sin tragiska upplösning genom Moskvafreden den 13 mars 1940, som bland annat innebar att Hangö med omnejd måste arrenderas ut till Sovjetunionen. Områdets hela befolkning med deras ägodelar skulle därmed på bara nio dagar flyttas från området, varför familjen Nyström får lämna sin bostad och den miljö som blivit deras under många år för att det närmaste halvåret flytta från den ena tillfälliga bostaden till den andra. Sett ur ett annat perspektiv noterar författaren att från sovjetisk sida skulle man snart återkräva inte bara industriell utrustning som evakuerats utan också inventarier ur privata hem, liksom ersättning för vad som förstörts under kriget av den egna sidans bombanfall! Denna skildring av hans upplevelser före, under och efter vinterkriget blir en upptakt till Nyströms första egna kontakt med soldatlivet när han hösten 1941 påbörjar sin grundutbildning i Österbotten, långt hemifrån. Denna bedrivs på ett sätt och i en miljö som ligger generationer bortom vad en modern svensk läsare kan tänkas ha upplevt och påminner i personalbehandling och brutalt språk närmast med vad vi sett i vissa amerikanska filmer.

 

 

 

Typiska episoder och repliker som: ”Det borde han inte ha gjort för sergeanten röt: ”Bort med det civila flinet fortare än kvickt! Man flinar på ett vilohem men int i finska militärn!”” eller ”Ljudet bort! Rekryten där tycks int ha lärt sej nånting. Rekryten ä int tillfrågad å kniper därför käft. Förstått?!”” känns därför igen. Mer notabel är den rutinmässiga kollektiva bestraffningen även för småsaker. Detta hindrar inte att psykologin och personlighetstyperna skildras så levande att samma läsare likväl kan känna igen sina egna erfarenheter. Avsnittet om reaktionerna efter utdelningen av vapen står därvid i en klass för sig! Vad som däremot saknas i de allra flesta nutida läsares referensramar är föremålen för Nyströms detaljerade skildring – lössen, som var ett gissel redan under utbildningstiden. Han får kloka råd av sin mor och håller lössen i schack under utbildningstiden med användning av egeninköpt fotogen. Samma elementära brist i arméns omsorg om rekryterna – men kanske med bättre ursäkt – gällde förplägnadstjänsten. Det som serverades var så knappt och näringsfattigt att rekryter med ekonomiska möjligheter tvingades köpa livsmedel i orten med egna pengar för att kunna bli något sånär mätta.


Finsk rekrytutbildning

Soldatens tydligen eviga trängtan efter alkoholhaltiga drycker tar sig ibland uttryck i de egendomligaste – och farligaste – operationer som att försöka separera ut lösningsmedlet alkohol ur möbelpolityr. Resultatet blev inte det bästa och resulterade hos den törstige – inte Nyström – lyckligtvis inte i något värre än en baksmälla av monumentala mått.

Dessa unga män är inte alla skogsvana landsortsbor och när den militära utbildningen går över i fälttjänst uppstår situationer med vilsegående i den främmande skogen.

 

 

Framåt nyåret 1941–1942 har rekryterna efter fyra månaders utbildning blivit åtminstone början till soldater. Tiden är kommen för dem att förflyttas österut och spridas ut på olika förband vid och bakom fronten. I utbildningsdepån skall de avlösas av en ny omgång rekryter. Bland dessa finns en bekant till författaren. I ett brev från Nyström förmanas denne:

Du undrade vad du ska ta med dig hit upp. Ta för all del varma kläder, sådana behövs. I måndag, den 29 december, reser vi till fronten, och min packning är stor! Men hellre tillräckligt kläder än att man fryser.

Tag med dig ett par tre skjortor och kalsonger, många par strumpor och stora skoplagg. Skodonen bör vara ett par tre nummer större än dem du i vanliga fall går med. Två tröjor och en slipover och naturligtvis filt ska du ta med dig. Om du sedan din tid i luftbevakningen har matback av den rejäla, djupa modellen, så kan du vara glad. De flesta av oss har fått en låg, aluminiumgrå sort med låga kanter. Den är opraktisk, inte alls lika bra som den gamla hederliga djupa backmodellen.

Staten betalar för allt du tar med dig, men vet du, för det mesta endast ungefär hälften av värdet. Försök därför få mesta möjliga klädespersedlar av staten. Gå på och skäll! Det är synd att slita ut eget i dessa tider, då det är så knappt om allting. Denna den första boken av fem slutar således när de åtminstone nödtorftigt utbildade soldaterna står inför fronttjänsten med allt de har hört om dess faror och påfrestningar. Dess breda sätt att berätta och förena det lilla perspektivet – Nyströms samtida dagböcker – med historiska fakta lovar gott för seriens fortsättning!  

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!