Snapphanar och friskyttar

 


Det fanns knappast någon människa som kallade sig snapphane, lika sällan som någon kallar sig ”terrorist” i dag. I historieskrivningen pendlar snapphanar från att beskrivas som tjuvar och mördare till frihetskämpar. Trots detta har försumbar forskning verkligen genomförts, och detta har bidragit till att myter har härjat fritt. Så låt oss flytta oss tillbaka i tiden, till den kanske blodigaste uppgörelsen i Nordens historia: dragkampen om Skåne mellan Danmark och Sverige.


AV LEKTÖR MATTIAS NIORD

 

LÄS ETT UTDRAG HÄR (OBS! INSCANNAD KOPIA) [Adobe Acrobat PDF - 23.47 MB]


Snapphanen har blivit en populär myt om folkligt motstånd mot överheten, en historia om kampen mot en ockupationsmakt. Den bilden visar sig emellertid, som så mycket annat, inte vara riktigt sann. Skånska kriget fördes med oerhörd brutalitet från bägge sidor och detta har framförts som en av orsakerna till snapphanerörelsens uppkomst, nämligen i syfte att försvara gård och hem mot svenskens härjningar.upprorsmakare krossas

En armé, till och med en liten sådan, var betydligt större än en stadsbefolkning. Hade befolkningen visat tendenser till upproriskhet fanns inte mycket nåd att hämta. Här krossas varje ben i kroppen på en upprorsmakare som sedan flätas runt ett hjul. Rådbråkning kallades det.Snapphaneland

 

 

Det något märkliga förhållandet infinner sig dock när de klassiska snapphaneområdena, gränsområdena mot Sverige, jämförs med trupprörelserna från bägge sidor. Det visar sig att Göingebygden, som i dag mer eller mindre försöker beskriva sig som snapphanebygden nummer ett, inte berördes av de större militära operationerna, de som likt kålmaskar åt sig fram genom landskapet. Den enda starka snapphanebygd som verkligen fick känna på en hungrig armés genommarsch var Norra Åsbo, genom vilken den svenska armén ryckte ned i Skåne på hösten 1676.

Det var dock i de gamla skogsbygderna som snapphanarna härjade som mest. Det var härifrån danska kronan nu rekryterade uppåt tvåtusen friskyttar, lätta dragoner, vars uppgift var att strida på djupet, slå mot svenskarnas underhållslinjer och angripa bakre förband. Till dessa kom en del mindre grupper, många var vad man på den tiden kallade snapphanar: rövarband som agerade på ett sätt som vi känner igen från våra dagars Balkan. Friskyttarna själva och den danska ledningen var noga med att skilja på friskyttar och snapphanar – men svenskarna gjorde ingen skillnad alls.

Detta har framhållits som barbariskt, men enligt svenskarna – och enligt statsrättsliga principer – var Skåne svenskt sedan 1658. De skåningar som hade tagit värvning i Danmarks armé var landsförrädare – eller med andra ord, snapphanar – och skulle behandlas därefter. Många avrättades och därefter höggs kroppen i bitar för att spikas upp till varning för andra. Åter andra spetsades levande på vässade pålar. Kriget i Skåne var mycket grymt.

 

 

 

Kurir dödas

I de stora skogarna kunde ingen höra dig skrika. Två snapphanar
får tag i en svensk kurir som de slår ihjäl och stjäl hästen.


 

 


Längtan tillbaka

 

Skogsbygderna längs den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark beskrivs i början på 1600-talet ofta som välmående, trots att gårdarna var märkligt små. Det var järn och smide som var huvudnäringen, tillsammans med andra hantverksprodukter som kom från skogen. Det fanns inga stora järnfyndigheter, det var den gamla sjömalmen eller myrmalmen, som man hade fiskat upp och använt sedan järnets konst kom till Norden under sista årtusendet före vår tideräkning. Smederna i området hade ett gott rykte. Bland annat kom de att betraktas som goda bössmeder. Jakt var en viktig binäring och jägarna krävde vapen med högre precision än slätborrade musköter. Dessa vapen kallades studsare och hade ofta en mindre kaliber.

”Göingebössorna”, som gevären ibland benämndes, var bra vapen för en trupp som ville verka på längre avstånd för att tillfoga viss skada och sedan antingen kunna dra sig undan i tid, eller – om allt gått väl – kunna välja att gå till stormning.

Så länge Göingebygden tillhörde Danmark kunde man tjäna bra på sin lilla tillverkning. Sverige däremot, hade väldiga järnbruk och en stor krigsindustri. Nu kom småhantverkarna snabbt till korta. Skogsbygdens järn var mycket mindre värt i Sverige än det hade varit i Danmark. Göinge blev snabbt en fattigbygd, där många män gick arbetslösa och våld var ett accepterat sätt att lösa interna konflikter.

Det var en krutdurk som väntade på att brisera – och det var just vad den gjorde under skånska kriget.Detta är en bok som går på djupet och utan betänkligheter avfärdar gamla myter och avslöjar en historia på flera plan som få ens hade kunnat ana – och som flera undviker att beröra. Detta är kanske en av de mer omdanande historisk-arkeologiska böcker som har utgivits under senare år. 

 

livsfarliga skogar


Skogarna var livsfarliga under snapphaneoroligheterna. Små patruller kunde snabbt fångas mellan fällda träd och angripande snapphanar. Hans Majestäts friskyttar av Danmark visar såväl vapen som en lång rad kartor över snapphanebygden.

 

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!