Vad vet du om Svenska handelsflottans förluster under andra världskriget?

Nu kommer förmånsboken Dödlig resa. Denna handlar om den svenska handelsflottans förluster under andra världskriget. Sjömännen levde under mycket hårda villkor och drygt 1400 av dem omkom. Deras arbete var livsviktgt för Sveriges försörjning, men deras hjältemodiga insats har dock varit relativt dold tills nu!

Genom sjöfarten kunde Sverige exportera järnmalm, något som möjliggjorde import av kol och livsnödvändiga förnödenheter. Under andra världskriget var Sverige lika kolberoende som vi idag är oljeberoende. Lejdtrafiken bidrog till att få Sverige att fungera under beredskapsåren.

 

Skeppsbrutna klamrar sig fast vid en flotte. Kommer de att bli räddade?


Dödlig resa har tillkommit genom önskemål från engagerade medlemmar. Under sommaren 2006 skickade SMB ut en stor medlemsenkät. Denna syftade till att ta reda på vad de flesta av oss medlemmar helst vill läsa om. Bland de tusentals svar som inkom vad det många som önskade fler böcker med marin anknytning. Till exempel skriver Leif-Erik Tullrek i Skärhamn att han vill läsa fler böcker om sjöfart, både marin och civil under beredskapsåren. Johan Åkerblom i Gryt vill ha mer marinhistoria som rör de skandinaviska farvattnen. Han tycker att det råder för stor övervikt åt den ”lantmilitära härverksamheten”. Förhoppningsvis är Dödlig resa exakt vad de efterfrågar.


Dödlig resa ger dig möjlighet att läsa om ALLA fartyg som gick förlorade under
andra världskriget. Ovan Remmaren, hon sprängdes av en tysk mina 1942. Tursamt
nog krävde sprängningen inga dödsoffer.
 


Det har varit en lång och mödosam process för att ta fram Dödlig resa. Först fick en författare engageras, det vill säga SMB:s marine expert Richard Areschoug. Medan han skrev arbetade SMB styrelseledamot kommendör 1. Gustaf von Hofsten som faktagranskare och vetenskapsredaktör Jan Waernberg letade efter unika fotografier. Med tre sådana eldsjälar kan resultatet inte bli annat än lysande. Det är få böcker som genomsyras av en sådan entusiasm!


Skeppsbrutna som blivit räddade utanför Islands kust. Skulle de komma iland eller skulle deras räddare också bli sänkt? Dödlig resa låter dig ta del av några osannolika levnadsöden.


Det är fantastiskt att det finns en så stor marinhistorisk kompetens inom SMB, något som verkligen bådar gott för kommande bokprojekt!


Richard Areshoug – med fartyg som livsintresse

Allt sedan barndomen har Richard varit synnerligen intresserad av fartyg. Han har enorma kunskaper och är att betrakta som ett levande lexikon. Den han inte vet om olika fartyg är inte värt att veta.

Ett vanligt problem för författare är att få ihop tillräckligt med material för en bok. I Richards fall var det tvärtom. Hans enorma kunskaper gjorde att han hela tiden fick kämpa för att endast få med det mest relevanta, annars hade det lätt blivit tre böcker till.

Richard har även ett stort fotoarkiv över svenska fartyg, något som inneburit att han kunnat bidra med unika bilder till boken. Dessa kommer främst från privatpersoner, rederier, varv och museer.

Ett annat område som bidragit till Richards kunskaper är att han varit aktiv modellbyggare i drygt 30 år. Hemma har han drygt 5000 fartygsmodeller i skala 1:1250. Många av de fartyg om omnämns i Dödlig resa finns representerade i Richards samling.


Gustaf von Hofsten – en marinofficer vid rodret

Sjöfartsintresset har alltid funnits hos Gustaf. Både morfar och morbror var amiraler, något som underlättade yrkesvalet avsevärt. Han har tjänstgjort på allt från motortorpedbåtar till kryssaren Göta Lejon.

Vid sidan av sina yrkesmässiga kunskaper har Gustaf läst sig till gedigna marinhistoriska kunskaper samt byggt fartygsmodeller. Tillsammans med Jan Waernberg skrev han prakverket Svenska Örlogsfartyg. Gustaf har även varit faktagranskare för till exempel förmånsböckerna Slagskepp under andra världskriget samt Yamato och Musashi.

Gustaf har varit faktagranskare och rådgivare åt Richard. Tillsammans har de kunnat diskutera fram relevanta avgränsningar samt kunna anpassa texten till läsare med genomsnittliga marina kunskaper. I fråga om experter tenderar dessa ofta att lägga sig på en för hög nivå för merparten av sina läsare. Genom att arbeta fram klara och tydliga riktlinjer från starten kunde detta enkelt undvikas.

Gustaf har en nästan komplett modellsamling av svenska örlogsfartyg och av den amerikanska flottan under andra världskriget.


Jan Waernber – SMB:s egen professor Kalkyl

Allt sedan SMB startade ahr Jan varit SMB:s vetenskaplig expert. Fram till för något år sedan hade Jan dock ett medelmåttigt marint intresse. Under ett antal medlemsaktiviteter kom han i kontakt med andra medlemmar som önskade ett marinhistoriskt översiktsverk. Detta ledde till att han och Gustaf skrev det stora referensverket Svenska Örlogsfartyg. Då Jan forskade kring de olika fartygstyperna insåg han hur roligt det är med fartyg, något som ledde till att han utvecklade ett flytande specialintresse

Jan har hjälpt till med språkgranskning och han har letat fram unika bilder. Dessa kommer främst från Krigsarkivet samt från olika fotografer och samlare

 

Undermeny

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!