Tp 91

 

Motor: DH Gipsy Major X (147 hk)
Besättning: 2 + 1
Längd: 7,80 m
Spännvidd: 10,62 m
Höjd: 2,19 m
Max startvikt: 1 000 kg
Toppfart: 250 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 10
Reg. nr: 91111-91114, 91117- 91119, 91121-91123
Förband: F 4, F 8, F 9, F 10


Saab 91 A Safir

Redan 1944 uppkom tanken på att konstruera ett litet enmotorigt flygplan som skulle kunna serietillverkas efter krigsslutet. Huvudansvarig för projektet var A.J. Andersson, som tidigare varit verksam hos Bücker i Tyskland. Det är därför ganska naturligt att det nya planet till viss del kom att likna Bü 181 Bestmann. I likhet med tidigare militära SAABflygplan konstruerades det nya planet helt i metall med infällbart nos- och huvudställ.

Sent under hösten 1944 påbörjades arbetet med en första prototyp. Flygplanet fick beteckningen SAAB 91 Safir. Ursprungligen var Safir tänkt som tvåsitsigt, men under en strejk inom svensk verkstadsindustri våren 1945, försågs prototypen med en tredje sittplats.

Den första provflygningen ägde rum den 20 november 1945 och prototypen fick registreringen SE-APN. Motorn var en 147 hk DH Gipsy Major X. Detta provplan försågs senare med en pilvinge i halvskala för den projekterade R 1001 (senare SAAB 29) och betecknades SAAB 201. Detta originella flygplan spelade en stor roll i utformningen av 29-an. När senare SAAB 32 utvecklades provades även denna nya vingkonfiguration genom att SAAB 201 byggdes om till SAAB 202 försedd med en kraftigare Lycoming 0-435-A motor på 190 hk.

Serietillverkningen av SAAB 91A påbörjades under våren 1946. Fram till 1950 tillverkades och levererades totalt 48 exemplar. SAAB 91A hade samma motor som det första provflygplanet (DH Gipsy Major X). Bland de första kunderna märks svenska flygvapnet (sambandsplan), etiopiska flygvapnet (skolplan) samt den statliga nederländska flygskolan som bedrev utbildning för flygbolaget K.L.M.

Flygvapnet beställde den 7 juni 1946 tio SAAB 91A. I leveransen skulle även som tillbehör ingå tio infällbara nosställsskidor. Priset för samtliga flygplan med tillbehör var knappt 400 000 kronor. Safiren 91119 provades 1947 med flottörställ vid Centrala Flygverstaden i Västerås (CVV) och vid F 2 Hägernäs. Under en internationell expedition till Antarktis, i oktober 1951, deltog flygvapnet med två för ändamålet civilregistrerade flygplan. Det var Tp 91 (nummer 91119) som registrerades SE-BTY samt Tp 4 som fick registreringen SE-BTX. Tp 91 användes ända fram till 1960 som sambands- och förbindelseflygplan vid F 8 samt ett par andra flottiljer.

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!