Tp 52


Motor: 2 st RM 3A (2 x 3 000 kp)
Besättning:
3
Längd: 21,30 m
Spännvidd: 19,30 m
Höjd: 4,70 m
Max startvikt: 17 200 kg
Toppfart: 930 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 2
Reg. nr: 52001, 52002
Förband: F 8, F3English Electric Canberra B Mk 2

Flygplan Tp 52, English Electric Canberra, var i tiden kanske den mest sekretessbelagda flygplantyp som det svenska flygvapnet haft i sin tjänst. I och med elektronikens utveckling skulle efter det andra världkrigets slut begreppet forskningsflygplan, med inriktning på utveckling av radio, radar och elektroniken. Begreppet signalspaning blev genom Tp 52 konkretiserat. Ansvaret för denna forskning och utveckling lades på Försvarets forskningsanstalt (FOA). För forskning och utveckling på elektronikområdet tillställdes denna verksamhet tidigt en för ändamålet ombyggd B 3 med tidigare FV-nr 150, vilken baserades på F 1 och brukades som flygande provbänk fram till den 10 januari 1957. Begreppet signalspaning hade redan under beredskapsåren med enkla medel bedrivits med flygplan av typ S 16 Caproni. För en utökad signalspaning skulle efter krigsslutet två flygplan av typen DC-3, speciellt utrustade för denna verksamhet, anskaffas (se Tp 79) och brukas av FRA (Försvarets Radioanstalt), organiserad som den ytterst sekretessbelagda 6:e transportgruppen baserad på Bromma. År 1957 skulle de båda verksamheterna slås samman och överföras till F 8 Barkarby och inrymmas som en särskild avdelning inom F 8 transportflygdivision.

Behovet av modernare flygplan med bättre högflygprestanda var påtagligt, och löstes till viss del genom köpet av en Vickers Varsity (Tp 82). Till yttermera visso inköptes två flygplan av typen Canberra Mk 2 (t.ex. RAF WH711 och WH905), vilka gavs typbeteckningen Tp 52 och registreringsnummer 52001 respektive 52002. De levererades den 1 februari, respektive 5 mars 1960 och kom att genomgå omfattande modifiering med tillhörande elektroniska installationer, antenner och olika noskoner (radomer). Motorerna utgjordes av två Rolls Royce Avon Mk 101C, med svensk typbeteckning RM 3A.

Flygplan 52001 kom huvudsakligen att användas som signalspaningsflygplan och patrullerade därvid oftast på hög höjd längs den svenska östersjökusten. P.g.a. sin spetsiga och karaktäristiska noskon kom flygplanet att ges smeknamnet "blyertspennan".

Flygplan 52002 kom mestadels att användas som forskningsplattform för utprovning och utveckling på elektronikområdet, där företag som AGA, Philips, L M Ericson m.fl. i samverkan med försvaret kunde bruka flygplanet som ett flygande laboratorium. Flygplanen baserades ursprungligen vid F 8, men efter flottiljens nedläggning överfördes verksamheten och flygplanen till F 3 Malmslätt. Vid halvårsskiftet 1974 togs Tp 52 slutligen ur tjänst, och kom därvid att ersättas av TP 85 Caravelle.

Flygplan 52001 finns bevarat vid Svedinos Bil- och flygmuseum i Ugglarp söder om Falkenberg, medan flygplan 52002 är bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!