Tp 47


Motor: 2 st P&W Twin Wasp (2 x 1 200 hk)
Besättning: 5
Längd:

19,48 m
Spännvidd:
31,72 m
Höjd: (hjulställ)
6,47 m
Max startvikt:
15 450 kg
Toppfart: 265 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 3
Reg. nr: 47001 - 47003
Förband: F 2, F 8Consolidated (PBY-5A) Catalina

När det efter krigsslutet 1945 blev möjligt att från de allierades surpluslager införskaffa flygplan på förmånliga villkor, sökte flygförvaltningen även efter flygplan lämpade för den flyg- och sjöräddningstjänst som nödvändigt etablerats under beredskapsåren. Efter studier vid bl.a. US Coast Guard inköptes tre amfibieflygbåtar av typen Consolidated Catalina, vilka mer korrekt egenligen borde benämts Canso. Flygplanen var utrustade med två fjortoncylindriga luftkydla stjärnmotorer av typen Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp, vardera utvecklande 1200 hk.

Flygplanen kom i flygvapnet att ges typbeteckningen Tp 47 med registreringsnummer 47001-47003. Det första flygplanet (47001) anlände till Bromma i början av januari 1948. De två övriga, 47002 och 47003, levererades strax därefter. Samtliga flygplan hade tidigare gjort tjänst i Royal Canadian Air Force och hade ca 3 000 gångtimmar vardera. Flygplanen kom att genomgå omfattande översyn och modifieringar för sin mer fredliga uppgift i Sverige, och godkändes först den 28 juni 1949 (47001), samt den 12 (47002), respektive 9 april 1948 (47003). Flygplanen tillfördes F 2 Hägernäs och där underställdes de 1.divisionen, som efter krigsslutet ålagts att svara för flygvapnets flygräddningstjänst. Då F 2 1949 lades ned som flottilj och blev flygkår ingick flygplanen i den speciella flygräddningsgrupp (FRÄD) som därefter sattes upp och fortsatt var underställd F 2.

Den 16 juni 1952 kom flygplan 47002, under spaning efter den tre dagar tidigare över Östersjön försvunna svenska DC-3:an (79001), att skjutas ned av sovjetiska MiG-jaktplan, vilket i historien och i skuggan av det kalla kriget kom att benämnas "Catalina-affären". Besättningen räddades dock av ett tyskt handelsfartyg och kunde återbördas till Sverige. En Tp 47 (47001) skulle även komma att brukas i anslutning till den internationella Spetsbergsexpeditionen 1957.

FRÄD, och därmed Tp 47, överfördes den 1 november 1958 till F 8, och den 30 september 1960 meddelas att Tp 47 Catalina officiellt utgår ur organisationen, bl.a. på grund av brist på reservdelar och att flygplanen hade drygt 6 000 gångtimmar vardera. Emellertid fick 47001 förlängt förordnande, medan 47003 kom att brukas som stående reservdelsförråd och avfördes den 9 februari 1961. Flygplan 47001 kom att, p.g.a. flygplantypens användbarhet, fortsatt brukas fram till sommaren 1966. Den 1 augusti 1966 flögs flygplanet över till de flyghistoriska samlingarna på Malmen, varefter det officiellt avfördes den 19 augusti 1966.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!