Tp 45


Motor: 2 st Wright Whirlwind
Besättning: 2 + 6 passagerare
Längd: 10,40 m
Spännvidd: 13,00 m
Höjd: 2,87 m
Max startvikt: 2 710 kg
Toppfart: 285 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 2
Reg. nr: 45001, 45002
Förband: F 8 (FS), F 2Beechcraft 18S

Efter beredskapstidens slut, och efter det att flertalet av de under krigsåren inhyrda flygplanen återlämnats till sina ägare eller avförts, kvarstod trots allt behovet av interna lättare flygtransporter. Åtminstone för flygstaben.

I samband med kompletterande inköp av jaktflygplanet Mustang (se vidare J 26) från bl a surpluslager i Tyskland, kunde man samtidigt förvärva två flygplan av typen Beech 18S, vilka bar amerikansk militär beteckning C-45A, respektive C-45B. Skillnaden bestod i att det förstnämnda hade plats för sju passagerare, medan det senare hade plats för åtta dito, och dessutom hade ett något annorlunda förstärkt huvudlandställ.

De båda inköpta flygplanen levererades och godkändes av flygvapnet i april respektive juli 1948. Det första (C-45A) kom, influerat av den amerikanska militära beteckningen, att ges typbeteckningen Tp 45 med registreringsnummer 45001 (ursprungligen hade dock nr 912 reserverats), medan det andra (C-45B) gavs typbeteckningen Tp 45A med nummer 45002. Båda flygplanen kom att tillföras F 8 Barkarby och där underställas flygstabens flygavdelning, varvid de i huvudsak kom att användas för VIP-transporter och för transport av högre militära befattningshavare och eller civila potentater och politiker.

Flygplanen var utrustade med två luftkylda stjärnmotorer av typen Wright Whirlwind R 975 E3 på 450 hk vardera. I mars 1956 kasserades flygplan 45001 efter det att det uppnått full gångtid (1 693 timmar) för grundöversyn. Eftersom flygvapnet mottagit leverans av nya transportflygplan av typen Pembroke, vilka kunde uppfylla föreställda transportbehov, ansågs det ej ekonomiskt motiverat att iordningsställa flygplanet. Tp 45 avfördes officiellt den 15 mars 1956.

Flygplan 45002 (Tp 45A) kvarstod dock i tjänst och överfördes till F 2 Hägernäs, där det försågs med flottörställ. Den 11 augusti 1958 totalhavererade flygplanet i samband med landning på Hägernäsviken, varvid bl.a. vänster vinge bröts av. De fyra ombordvarande, två besättningsmän och två värnpliktiga passagerare, kunde räddas. Flygplanet kasserades officiellt den 23 september 1958.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!