Tp 11
Motor: DH Gipsy Major
Besättning: 1 + 2 passagerare
Längd: 7,85 m
Spännvidd:
11,50 m
Höjd:
2,05 m
Max startvikt:
930 kg
Toppfart: 210 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: -
Förband: -


 

RWD 13

Den 14 september 1939 landade ett polskt flygplan av typen RWD 13 med registreringen SP-BML på Visborgs slätt på Gotland. De två ombordvarande var polacker som med detta flygplan lyckats undfly Nazitysklands ockupation av Polen. Flygplanet, RWD 13, var en i raden av i Polen sedan 1930 konstruerade lätta flygplan, och beteckningen RWD stod för teknologerna och konstruktörernas begynnelsebokstäver vad gällde efternamnet, nämligen; Rogalski, Wigura och Drzewiecki. De hade sedan, efter att ha avlagt examen vid Warszawas tekniska universitet, konstruerat en rad lätta flygplan vilka gavs beteckningarna RWD 1-RWD 25. RWD 13 var ett högvingat (med fällbara vingar) flygplan med plats för tre personer, inklusive förare, och kunde förses med motor av alternativ typ; PZInz, Walter eller DH Gipsy Major. Det här aktuella flygplanet var utrustat med den sistnämnda motortypen.

Med hänsyn till omständigheterna kunde flygplanet inte förvärvas enligt gängse juridiska termer, men det kom ändå att utnyttjas för militära ändamål (företrädesvis som målflygplan) varvid det försågs med svenska nationalitetsbeteckningar (kronmärken) och gavs inofficiellt typbeteckningen Tp 11. Flygplanet kom aldrig att uppbördstagas av det svenska flygvapnet, utan opererades av Skandinaviska Aero AB för flygvapnets räkning. Det var också detta bolag som efter krigsslutet, den 11 december 1945 lät registrera flygplanet som SE-AOF. Efter att senare haft en del andra ägare kom flygplanet slutligen att avföras ur civilregistret den 11 juni 1952 p.g.a. haveri.

Det förtjänar att påpekas att då flygplanet aldrig kom att uppbördstagas av det svenska flygvapnet, om än att det gavs typbeteckningen Tp 11, har i flertalet flyghistoriska sammanställningar flygplantypen utelämnats vad gäller en översikt av flygvapnets transportflygplan. Enär det i svensk beredskapstjänst, försett med militära nationalitetsbeteckningar, ändå gjort tjänst som ett militärt flygplan, har vi valt att redovisa det som ett sådant. Flera andra tidigare civila flygplantyper utnyttjades av flygvapnet under beredskapen. Flygplanen kunde även vara försedda med kronmärken utan att få någon militär typbeteckning. En av de flygplantyper som utnyttjades på detta sätt var exv den av Götaverken tillverkade GV-38.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!