Tp 10Motor: 2 st P & W Wasp T1
Besättning: 2 + 14 passagerare
Längd: 16,75 m
Spännvidd: 23,00 m
Höjd: 4,20 m
Max startvikt: 5 700 kg
Toppfart: 200 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: 916
Förband: F 11Fokker F VIII

Detta flygplan inköptes i oktober 1934 begagnat av AB Aerotransport (ABA), och hade tidigare gjort tjänst i det holländska flygbolaget KLM som PH-AEG. Det upptogs i det svenska luftfartsregistret som SE-AEB den 15 oktober 1934 och gavs i ABA namnet "Jämtland". I huvudsak användes det på linjen Göteborg-Malmö, för att därefter brukas för s.k. rundflygning. Flygplanet var utrustat med två motorer av typen Pratt & Whitney Wasp T1 D1 på vardera 750 hk.

I och med krigsutbrottet i september 1939 meddelades att flygplanet genom inhyrning, tillsammans med tre andra flygplan tillhörande ABA, skulle tillställas 1. transportdivisionen vilken sorterade under chefen för 1. flygeskadern. SE-AEB överlämnades till flygvapnet redan den 4 september 1939 men då 1. transportdivisionen efter hastigt beslut kom att upplösas, till följd av en ny organisationsplan, återlämnades flygplanet till ABA efter blott ett par veckor.

Emellertid skulle SE-AEB i augusti 1942 komma att försäljas till flygvapnet, varför det avfördes ur civilregistret den 26 augusti detta år. Flygplanet fick i flygvapnet beteckningen Tp 10 med registreringsnummer 916. Det kan noteras att beteckningen Trp 9 hösten 1939 föreslogs för detta flygplan i enlighet med vad som nämnts ovan.

Ursprungligen var det tänkt att Tp 10 skulle tillföras F 9 Säve, men flygplanet kom i stället att tillföras F 11 i Nyköping. Tyvärr visade det sig att flygplanet var i relativt dålig kondition rent strukturellt, varför det endast var i tjänst lite mer än ett år.

I oktober 1943 överfördes det till Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV) för tänkt reparation, men på grund av brist på reservdelar kom det i stället att avföras och slutligen skrotas. En del av kabininredningen togs dock tillvara och installerades i flygplan Tp 9. Flygplanskrovet eldades slutligen upp våren 1944. Som transportflygplan var Tp 10 således en kortvarig företeelse i flygvapnets historia.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!