Tp 8AMotor: Jacobs L-5MB (285 hk)
Besättning: 2
Längd: 8,40 m
Spännvidd:
10,59 m
Höjd:
2,60 m
Max startvikt:
1 700 kg
Toppfart: 260 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 3 (Tp 8), 1 (Tp 8A)
Reg. nr: 914
Förband: F 2


 

Waco UIC-4, Waco ZQC-6

Waco (Weaver Aircraft Co i Ohio, USA) började redan 1920 att tillverka flygplan, men firman blev av finansiella skäl kortlivad. Nya ägare behöll dock tillverkarnamnet "Waco" och skulle under 1930-talet tillverka en rad populära affärsreseflygplan, vilka även kom till militär användning i USA.

I Sverige fanns vid krigsutbrottet bl a tre Waco UIC-4 (C-4 = Customized med plats för fyra personer) vilka tilhörde Nordisk Aerotjänst i Norrköping, SE-AED, AFF och AFM. Då staten med stöd av tillämpligt lagrum våren 1940 rekvirerade dessa flygplan för tjänst i flygvapnet (genom inhyrning) hade det sistnämda fått en annan ägare, vilket krävde ny kontraktsskrivning. Emellertid skulle SE-AED Pampus och SE-AFF Bråviken övertas av F 2 den 1 juli 1940, följt av SE-AFM några veckor senare. Dessa tre flygplan kom i flygvapnets tjänst att ges typbeteckningen Tp 8, medan endast det sista (SE-AFM) kom att ges FV-nr 915. Redan den 29 juli 1940 totalhavererade en Tp 8 (t.ex. SE-AFF) vid Huvudskär, varvid samtliga fyra ombordvarande omkom. Tp 8 (ex SE-AFM) kom att återgå till civil tjänst och registrerades den 24 januari 1941 på AB Flygleveranser, medan Tp 8 (t.ex. SE-AED) blev fortsatt kvar för att slutligen åter civilregistreras den 28 oktober 1946. Tp 8 (Waco UIC-4) var utrustad med en sjucylindrig luftkyld stjärnmotor av typen Continental W-670-K utvecklande 220 hk.

AB Björkvallsflyg försålde sin Waco ZQC-6 SE-AHM Imbrim till den Svensk-finska föreningen för pengar som skänkts av familjerna Langenskiöld och Ekman, Bjärka Säby.

Flygplanet skickades som krigshjälp till Finland och ankom dit den 2 februari 1940, varvid det gavs finsk registrering OH-SLA, och kom att brukas under den svenska frivilligflottiljens (F 19) transportflyggrupp. Flygplanet återkom dock - efter vinterkrigets slut - till Sverige den 9 april 1940, och övertogs av flygvapnet. Därvid gavs det typbeteckningen Tp 8A med FV-nr 914, och baserades vid F 2 Hägernäs. Motorn var en sjucylindrig luftkyld stjärnmotor av typen Jacobs L-5MB på 285 hk.

Samtliga Tp 8, och Tp 8A, ingick i 4:e gruppen 1.div/F 2 under beredskapsåren och brukades huvudsakligen för sambandsflygning och målgång, men även för ubåtsspaning. Tp 8A återgick sedermera i civil tjänst och registrerades den 27 november 1946 på Nordisk Aerotjänst i Norrköping. Till viss del som kompensation för den tidigare havererade Tp 8 (SE-AFF).

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!