Tp 6Motor: Warner Super Scarab (145 hk)
Besättning: 2 + 2 passagerare
Längd: 7,24 m
Spännvidd:
11,08 m
Höjd:
2,40 m
Max startvikt:
1 160 kg
Toppfart: 210 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: 912
Förband: F 2


Fairchild 24 De Luxe

Vid krigsutbrottet var behovet av transportflygplan, även lättare sådana för rena sambandsflygningar, påtagligt akut. Främst för marinflygflottiljen F 2 i Hägernäs, som med mindre enheter samverkade med kustflottan, kom behovet av sambandsflygningar och persontransporter tidigt att framstå klart. För sådana uppgifter krävdes ett eller flera flygplan. Det rådande beredskapsläget innebar att staten för flygvapnets räkning tvingades hyra in tillgängliga och för olika ändamål lämpliga civila flygplan.

En av dessa udda flygplantyper som under kort tid genom inhyrning kom att göra tjänst i flygvapnet var en Fairchild 24 - C8CS - De Luxe. Flygplanet som var ett enmotorigt högvingat reseflygplan med plats för fyra personer hade av en privatperson inköpts från USA (f.d. NC15926) och registrerats SE-AIR den 17 april 1940.

Flygplanet var utrustat med flottörer, och motorn var en luftkyld stjärnmotor av typen Warner Super Scarab S50 som utvecklade 145 hk.

Efter att flygplanet rekvirerats gavs det i flygvapnet typbeteckningen Tp 6 med FV-nr 912. I samband med överlämnandet till flygvapnet den 20 maj 1940 havererade flygplanet, men kunde repareras och åter tas i bruk vid F 2 Hägernäs först den 11 oktober samma år. Tp 6 kom huvudsakligen att användas som sambandsflygplan vid flottiljdepån, d.v.s. kustflottans flygavdelning, under drygt ett år.

Efter tjänsten i flygvapnet återgick flygplanet till ägaren som i februari 1943 sålde det till AB Norrlandsflyg i Luleå. I augusti 1950 havererade flygplanet varefter det skrotades och slutligen avfördes ur civilregistret den 31 december 1951.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!