Trp 2A

 

Motor: Bristol Mercury VI (600 hk)
Besättning: 2 + sjukvårdare och patient
Längd: 10,27 m
Spännvidd:
18,48 m
Höjd:
3,90 m
Max startvikt:
3 200 kg
Toppfart:
230 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 3 (1 + 2)
Reg. nr: 4, 5, 6 (ambulansnr)
Förband: F 4, F 2 (Ing 3)

 

Junkers W 33 / W 34

Det svenska ambulansflyget upprättades i första hand för att betjäna de glest befolkade och oftast otillgängliga norra delarna av vårt land, samt företrädesvis Stockholms skärgård. Redan 1923 etablerades, efter initiativ från det Svenska Röda Korset (SRK), början till ett organiserat svenskt ambulansflyg. Medel för inköp av flygplan och nödvändig utrustning anskaffades genom donationer och till viss del genom statsanslag, medan enligt avtal den operativa verksamheten och underhåll av materielen skulle ske genom flygvapnets försorg.

Sommaren 1933 föreslog AB Flygindustri i Limhamn (dotterbolag till tyska Junkers Werke) att man, som en form av beredskapsarbete, skulle få tillverka fem flygplan för ambulansflygverksamheten. Tillgängliga medel medgav dock endast anskaffning av tre flygplan. Det första av dessa, Junkers W 33 med tillverkningsnummer (W.nr) 2742, inköptes samma år av SRK för ett pris av 89 750 kronor, varav 65 000 kronor utgick i form av statsbidrag. Flygplanet gavs under flygvapnets förvaltning typbeteckningen Trp 2 och som ambulansflygplan individuellt nummer 4 (i stället för traditionellt FV-nr). Flygplanet var utrustat med en luftkyld stjärnmotor av typ Junkers L5 (310 hk), och baserades vid F 4 Frösön, även om det tidvis även var baserat vid Ing 3 i Boden.

Flygplanet byggdes 1938 om till motsvarande W 34 (Trp 2A), men havererade kort därefter den 16 oktober 1938 i Söderfors utanför Dorotea, varvid samtliga fem ombord omkom. Flygambulans nr 5 och 6, vilka var av typen Junkers W 34 utrustade med Bristol Mercury VI-motor (600 hk), gavs typbeteckningen Trp 2A och levererades hösten 1934, respektive hösten 1935. Nr 5 (W.nr 2777) baserades vid F 2 Hägernäs, efter hemställan av Svenska Skärgårdsförbundet, som bidrog med huvuddelen av medlen för anskaffning. Flygambulans nr 5 kasserades och avfördes slutligen den 11 december 1948.

Flygambulans nr 6 (W.nr 2835) var det vid AFI sist tillverkade flygplanet och bekostades av medel ur Carlbergska donationsfonden (134 000 kr) och baserades vid Ing 3 i Boden under åren 1935-1941. Därefter överfördes det till F 4, där det 1947 kom att målas helt orange i enlighet med nya bestämmelser för ambulansflygplan och gavs koden röd W.

Flygplanet såldes hösten 1953 till Svensk Flygtjänst AB och civilregistrerades SE-BYA. Det försågs därvid med ny motor (P & W R-1340-T1 D1) och såldes våren 1956 vidare till AB Lapplandsflyg i Porjus. Flygplanet avfördes ur civilregistret 24 september 1961 och överläts som gåva till Arlandasamlingen, där det nu är bevarat.

Det förtjänar avslutningsvis att särskilt påpeka att typbeteckningen Trp 2 och Trp 2A i juni 1940 ändrades till Tp 2 respektive Tp 2A.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!