T 18B


Motor: 2 st DB 605B (2 x 1 475 hk)
Besättning: 2
Längd:
13,16 m
Spännvidd:
17,00 m
Höjd:
4,42 m
Max startvikt:
8 000 kg
Toppfart: 600 km/h
Beväpning: 2 st 20 mm akan, 1 st 57 mm L/50, torped/bomber eller attackraketer
Antal i tjänst: 62
Reg. nr: 18164, 18283-18343
Förband: F 17Saab 18BT

En sista version av bombplanet SAAB 18B med beteckningen T 18B tillverkades i 62 exemplar. Flygplanet var en tung attackversion av B 18B främst tänkt som plattform för en torped m/41. Den höga farten gjorde det dock i stort sett omöjligt att fälla torpeden utan att denna allvarligt skadades vid anslaget mot vattenytan. En ny utvecklad 53 cm torped ( 950 kg) planerades i stället för invändig upphängning i kroppen på T 18B. De fortsatta torpedfällningsförsöken gav emellertid nedslående resultat och i stället påbörjades de första försöken med målsökande attackrobotar, som skulle kunna fällas från flygplan på betryggande avstånd från målet. Vid försökscentralen (FC) genomfördes de första fällningsförsöken med robot 302 redan 1948. Roboten var vid dessa försök upphängd under en T 18B.

I stället försågs T 18B med en mer konventionell beväpning bestående av två fast monterade 20 mm akan i nosen. Dessutom kunde även en 57 mm Boforstillverkad kanon av typen L/50 monteras i nosen. För att rymma den utökade beväpningen slopades bombfällarens plats och besättningen utgjordes enbart av förare och signalist.

T 18B levererades till F 17 Ronneby från juni 1947 till december 1948. Flygplantypen fanns i aktiv tjänst som bomb- och attackflygplan fram till 1958 då de ersattes av A 32A Lansen. Flygvapnet genomgick under 1950-talet en snabb modernisering där kolvmotordrivna jakt- och bombplan ersattes av moderna jetdrivna jakt- och attackflygplan. T 18B var emellertid världsunik då det som första svensktillverkade flygplan modifierades och försågs med SAAB-konstruerade katapultstolar för såväl förare som signalist. Signalisten var placerad med ryggen mot föraren och flygriktningen.

SAAB 18 kan sägas utgöra det första moderna krigsflygplanet i flygvapnet av främsta internationella klass. Det medförde en kraftig förstärkning av det svenska luftförsvaret i krigets slutskede. Till följd av leveransförseningar av de licenstillverkade DB 605-motorerna kom emellertid B-versionen i aktiv tjänst först efter krigsslutet.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!