T 2Motor: 2 st BMW 132 K (2 x 830 hk)
Besättning: 3
Längd:
17,30 m
Spännvidd:
22,28 m
Höjd:
6,60 m
Max startvikt:
9 600 kg
Toppfart: 315 km/h
Beväpning: Torped m/38, alt m/41 2 x 250 kg bomber 2 st 8 mm ksp m/22-37R
Antal i tjänst: 12
Reg. nr: 101-112
Förband: F 2


Heinkel He 115A-2

Under våren 1938 besökte Nils Söderberg Heinkels fabriker i Warnemünde för att för flygvapnets räkning studera dels He 114 och dels He 115. Heinkel He 115 föreföll därvid helt motsvara flygvapnets (egentligen marinens) krav på ett tvåmotorigt torpedflygplan mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts med bl a flygplan T 1 och intentionerna styrt av 1930 års flygkommission.

Sommaren 1938 beställdes således tolv flygplan av typen He 115A-2 i Tyskland vilka i flygvapnet kom att ges typbeteckningen T 2 med registreringsnummer 101-112.

Flygplanen skulle komma att tillföras F 2 i Hägernäs och där forma den första divisionen, vilken enligt organisationsplanen skulle utgöra en kombinerad torped- och fjärrspaningsdivision för marin samverkan. Leveranserna av de tolv flygplanen genomfördes från den 24 april till den 17 oktober 1939. Efter det att de första flygplanen godkänts i slutet av juni 1939 kunde inflygning och utbildning av besättningar ta sin början. Denna utgjordes av flygförare, spanare (tillika flygplanchef) och flygskytt. T 2 var för sin tid ett högst modernt flygplan vilket byggts som en ren skalkonstruktion. Inskaffat för flygvapnets påtvingade marina samverkan var det också med sentida mått mätt något av ett multirole aircraft. Utöver sin primära roll som torpedflygplan kunde det också brukas som bombflygplan och kunde därvid, i bomb- eller torpedrummet, bära en bomblast av två 250 kg spräng- alternativt minbomber. Därtill kunde T 2 förses med dimbildningsutrustning men även brukas som strategiskt spaningsflygplan. Det är därför knappast förvånande att T 2 under den sista delen av beredskapsåren, och från 1942, mer kom att brukas som fjärrspaningsflygplan än som torpedflygplan. Efter det att torpeddivisionen vid F 2 avvecklades efter krigsslutet 1945, skulle T 2 framgent brukas för allehanda uppgifter såsom spaning och dimbildning och inte minst i sjöräddningens tjänst! För denna tjänst (underställd FRÄD) kunde T 2 i torpedrummet bära gummilivbåtar vilka kunde fällas till presumtivt nödställda. Ett av de sista uppdragen för flygplan T 2 blev att spana efter de saknade och nedskjutna flygplanen av typ Tp79 (DC-3) och Tp 47 Catalina i juni 1952. Den sista T 2 (102) avfördes så sent som den 13 december 1952 efter totalt 1 702 flygtimmar p.g.a. "dåligt tillstånd". Fem flygplan T 2 kom under tjänsteperioden att avföras som totalhavererade. Inget flygplan finns bevarat till eftervärlden.

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!