T 1


Motor: AS Leopard (675 hk)
Besättning: 3
Längd: 13,00 m
Spännvidd:
18,00 m
Höjd:
5,20 m
Max startvikt:
4 570 kg
Toppfart: 180 km/h
Beväpning: 1 st 7,7 mm ksp Torped m/17 – alt bomber
Antal i tjänst: 2
Reg. nr: 220-221
Förband: F 2


Heinkel HD 16

Svenskt torpedflyg, d.v.s. fällning av torpeder från flygplan mot sjömål, har sitt ursprung från marinens flygväsendes tidiga verksamhet. De första försöken med torpedfällning från flygplan genomfördes från flygbåtar (hydroplan) av typen FF 49C.

Vid det självständiga flygvapnets tillblivelse, och där den 2. flygkåren skulle sättas upp för marin samverkan, förordade marinen en fortsatt utveckling av torpedflyget. Som ett resultat av denna verklighet tecknades den 27 februari 1928, efter en offert avgiven i april 1927, en beställning på två flygplan av typen Heinkel HD 16 till ett pris av drygt 100 000 kronor per styck. I oktober och november 1928 genomgick flygplanen besiktning, kontrollflygning inklusive torpedfällning, hos Heinkel i Warnemünde. I januari 1929 levererades flygplanen till flygvapnet och baserades vid F 2. Flygplanen fick nummer 20 (W.nr 308) och 21 (W.nr 309) och erhöll typbeteckningen T 1 (T = torpedflygplan). I mars 1929 fick flygplanen registreringsnummer 220 respektive 221, vilka i anslutning till nya märkningsbestämmelser i oktober 1931 åter ändrades till nummer 2120 och 2121.

T 1, som kunde förses med såväl flottör- som hjulställ, var utrustad med en Armstrong Siddeley Leopard-motor, en fjortoncylindrig luftkyld stjärnmotor på 675 hk, vilken gjorde det möjligt att även bära en 45 cm torped m/17 med en vikt på omkring 800 kg med fällningsutrustning. T 1 kom aldrig att bli ett torpedflygplan i egentlig mening, utan användes i huvudsak för fortsatta försök med torpedfällning från flygplan. Enligt de utredningar som gjordes i anslutning till 1930 års försvarskommission, och i takt med utvecklingen, förordades ett tvåmotorigt torpedflygplan.

Den 15 februari 1938 kasseras och avförs flygplan nummer 2121 efter en gångtid på 160 timmar utslaget på 304 flygningar. Den 5 maj 1939 kasseras slutligen flygplan 2120 efter en total flygtid om 300 timmar. T 1 (Heinkel HD 16) var det svenska flygvapnets första torpedflygplan. Som sådant lämnar det inget större efermäle i den svenska flyghistorien, bortsett från att det användes för en intensiv utprovning vad gäller fällning av torpeder från flygplan, styrt av marina intressen.

{/reg} 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!