S 100B Argus


Motor: 2 st GE CT7-9B (2 x 1 870 hk)
Besättning: 2 + 2
Längd:

19,72 m
Spännvidd:
21,44 m
Höjd:
6,87 m
Max startvikt:
13 000 kg
Toppfart:
510 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 6
Reg. nr: 100002-100007
Förband: F 16Saab 340B (AEW)

I försvarsbeslutet i juni 1992 ingick anskaffning av flygburen spaningsradar, som skulle vara organiserad och i aktiv tjänst kring sekelskiftet. Beslutet innebar klartecken för fortsatt utveckling av PS-890 tillverkad av Ericsson Radar Electronics AB samt lämpligt flygplan utvecklat av SAAB Aircraft AB.

Den 23 december 1993 beställde Försvarets Materielverk (FMV) fem SAAB 340 AEW radarbärare. Det innebar fullföljandet av den första ordern från februari 1993 då ett första flygplan beställdes. Den totala beställningssumman beräkades till ca 400 miljoner kronor. Den 17 januari 1994 provflögs den första specialutrustade SAAB 340B, avsedd för PS-890. Flygplanet var försett med inbyggt hjälpkraftsystem (APU) monterat i stjärtpartiet och hade delvis förstärkta kroppsspant för att kunna bära den stora antennenheten ovan flygkroppen. Denna antennstruktur monterades på första provplanet, som flög första gången med denna den 1 juli 1994. Därefter vidtog en omfattande utprovningsperiod av såväl flygplan som radarutrustning.

PS-890 arbetar på S-bandet och är en puls-dopplerradar med ca 200 radarmottagarmoduler monterade i den åtta m långa antennenheten. Själva antennen väger ca 800 kg och kabinutrustningen ca 400 kg. I kabinen finns en operatörsplats avsedd att bemannas av en teknisk övervakare. I övrigt kan flygplanet flygas av två piloter och hela radarutrustningen fjärrstyras från marken.

I slutet av 1997 påbörjades leveranserna av de beställda SAAB 340B med monterad radar till flygvapnet med beteckningen S 100B. Genom en namntävling har flygplanstypen fått tillnamnet Argus. Av de sex flygplanen är fyra radarutrustade medan två vanligen flygs utan monterad radarantenn och kan då användas för olika transportuppdrag. Vid behov kan emellertid även dessa på kort tid konverteras och förses med radarutrustningen.

När tillverkningen av SAAB 340 upphörde 1999 hade totalt 459 exemplar tillverkats i flera olika versioner.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!