SF 37

 

Motor: RM 8A (6 700 kp)
Besättning: 1
Längd: 16,50 m
Spännvidd: 10,60 m
Höjd: 5,60 m
Max startvikt: 16 000 kg
Toppfart: 2 100 km/h
Beväpning: 6 st RB 24
Antal i tjänst: 27 (SH 37), 29 (SF 37)
Reg. nr: 37900, 37901, 37903- 35927 (SH 37) 37902, 37950-37977 (SF 37)
Förband: F 7, F 10, F 13, F 17, F 21


Saab SH 37, SF 37 Viggen

SF 37, som är en speciell fotospaningsversion av Viggen, flög första gången den 21 maj 1973. Flygplanet har en modifierad nos som rymmer kamerautrustningen. Planet är försett med kameror för såväl dag- som nattfotografering. Kamerautrustningen består av sju kameror. Tre SKA 24C med 120 mm brännvidd används för uppdrag som utförs på låg höjd. De är monterade så att de ger en panoramaöversikt från horisont till horisont. En fjärde lodmonterad SKA 24 med 57 mm brännvidd ger översiktsbilder (vidvinkel) för att underlätta bildtolkning. För höghöjdsfotografering används två SKA 31 med 600 mm brännvidd som tar lodbilder men som även kan användas för avståndsfotografering om flygplanet ligger i sväng. Den sjunde kameran, VKA 702, är en värmekamera som används vid mörkerfotografering eller för att upptäcka†dold? mål. Filmen som används är känslig för IR-strålning. För mörkerspaning används en mörkerspaningskapsel (MSK) utrustad med tre SKA 34 med 34 mm objektiv som tillsammans täcker en bildvinkel på 120 grader. MSK används tillsammans med en specialkapsel som rymmer blixtutrustning för det infraröda spektrat.

Serieleveranserna av SF 37 började från april 1977 och det första förband som erhöll SF 37 var F 13. Därefter har typen även tillförts F 17, F 21 samt F 10. Flygplantypen slutlevererades i februari 1980.

Ett antal kvarvarande SF 37 har modifierats till AJSF 37 och har därmed fått utökad kapacitet att även användes för jaktförsvar. Upp till sex jaktrobotar av typen RB 24 kan medföras. Flygplantypen beräknas finnas i tjänst fram till år 2005.

SH 37 är en speciell spaningsversion för havsövervakning som i motsats till SF 37 är försedd med en kraftig spaningsradar. Flygplanet kan även medföra kamerakapslar och defensiv robotbeväpning. Det första provplanet (37900) gjorde den första flygningen den 10 december 1973 och var en ombyggd AJ 37 (37003), som efter utprovning levererades som serieflygplan till flottilj. F13 i Norrköping tillfördes SH 37 från 19 juni 1975 och därefter har typen även tillförts F 17 Kallinge och F 21 i Luleå. Efter nedläggning av F 13 överfördes spaningsverksamheten till kvarvarande flottiljer samt F 10 Ängelholm. SH 37 har på senare tid modifierats för att kunna utföra jaktförsvarsuppgifter (RB 24) och attackuppgifter (RB 04E alternativt RB 15F). Beteckningen är då AJSH 37. Typen efterträddes av JAS 39 Gripen.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!