S 31

 

 
Motor: RR Griffon 66 (2 060 hk)
Besättning: 1
Längd: 9,96 m
Spännvidd: 11,23 m
Höjd: 3,86 m
Max startvikt: 3 400 kg
Toppfart: 735 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 50
Reg. nr: 31001-31050
Förband: F 11


Vickers Armstrong Spitfire PR Mk XIX

Efter krigsslutet 1945 kasserades samtliga kvarvarande S 16 Caproni och som ersättare planerades en spaningsversion av B 18B. Leverans av denna skulle dock ej kunna ske förrän långt senare. Redan 1944 slopades S 18B och i stället byggdes B 18A om till S 18A. Krigsslutet öppnade möjligheter att inköpa flera olika flygplanstyper ur olika överskottslager. Från Storbritannien anskaffades nattjaktplanet J 30 Mosquito och fotospaningsplanet S 31 Spitfire. Det nya spaningsplanet var obeväpnat men kunde medföra en omfattande kamerautrustning. De olika kameraalternativ som kunde komma ifråga var följande: två lodmonterade SKa 10 alternativt två lodmonterade och en snedmonterad SKa 12 alternativt en lodmonterad SKa 10 och en lod- samt en snedmonterad SKa 12. All bländar- och slutarinställning fick göras före start. S 31 var försedd med tryckkabin och hade en topphöjd på 14 000 meter samt en maximal flygtid på omkring tre timmar.

De 50 exemplar som tillfördes flygvapnet hade mycket ringa flygtid och var nästan i nyskick när de efter översyn vid Supermarine-fabriken i Southampton flögs till Sverige. Flygplanen levererades komplett med kamerainstallation och reservdelar. Till skillnad från tidigare använd spaningsteknik, med tyngre tvåmotoriga beväpnade spaningsplan med fyra mans besättning, genomfördes uppdragen nu vanligen från hög höjd i ett litet obeväpnat ensitsigt flygplan.

S 31 fanns i aktiv tjänst vid F 11 fram till 1955 då de ersatts av S 29C Tunnan. Tyvärr sparades aldrig något av flygvapnets exemplar till eftervärlden. Genom en omfattande bytesaffär 1982 och ett därpå följande gediget renoverings- och restaureringsarbete, har en Spitfire Mk XIX emellertid kunnat tillföras Flygvapenmuseum i Linköping. Utställningsexemplaret har tilldelats nummer 31051.

  

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!