S 18A


 
Motor: 2 st STWC-3 (2 x 1 065 hk)
Besättning: 3
Längd: 13,23 m
Spännvidd: 17,04 m
Höjd: 4,35 m
Max startvikt: 8 200 kg
Toppfart: 465 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 55
Reg. nr: 18002, 18103-18111, 18114, 18115, 18117-18134, 18136- 18140, 18142, 18143, 18145- 18162
Förband: F 3, F 11, F 21

 

Saab 18A

Den 31 juli 1942 fick Saab en första seriebeställning på 62 flygplan av typen 18A. Dessa var försedda med STWC-3 motorer och fick beteckningen B 18A i flygvapnet. Leverans till F l Västerås skedde från mars 1944 fram till december 1945. Som ersättning för S 16 vid F 11 Nyköping planerades även en S 18B, som skulle beställas och tillverkas i 57 exemplar. Beställningen annulerades emellertid 1944. I takt med att B 18A efter hand ersattes av B 18B vid F 1 Västerås överfördes kvarvarande 55 Saab 18A till F 3 Malmen och F 11 Nyköping. Under åren 1946-1949 skedde därefter en modifiering vid F 11 respektive CVV där flygplanen försågs med en lodbildskamera Ska 5 och en noskamera Ska 10. Som spaningsplan fick typen nu beteckningen S 18A. Vid CVV fick planen slutligen under 1949-1950 även en spaningsradar med beteckningen PS-18/A. Radarutrustningen monterades i en behållare under nosen. Flygplanet fick även en radarhöjdmätare typ PH-10/A. Efter krigsslutet hade möjligheten att köpa elektronisk utrustning på den internationella överskottsmarknaden öppnats. För att anpassa flygplanets elsystem till den nya utrustningen fick även laddningsgeneratorer med tillhörande kablar bytas. Dessutom infördes ytterligare en spaningskamera typ Ska 13, som med lysbomber även kunde utnyttjas för mörkerfotografering. Senare under 1948-1949 överfördes även tio S 18A till F 21 Kallax. S 18A fanns i tjänst vid F 11 Nyköping och F 21 Luleå/Kallax fram till 1959.

Två civilregistrerade 18A utnyttjades 1957-1960 av Airborne Mapping Ltd AB, och efter att företaget upphört 1960 stod SE-CFL och SE-CFO uppställda på Sundbro utanför Uppsala innan de slutligen skrotades en bit in på 1960-talet.

  

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!