S 17BS

 
Motor: My XXIV (980 hk)
Besättning: 2
Längd: 10,00 m
Spännvidd: 13,70 m
Höjd: 4,80 m
Max startvikt: 3 800 kg
Toppfart: 330 km/h
Beväpning: 1 st ksp m/22
Antal i tjänst: 54 (S 17BL) 56 (S 17BS)
Reg. nr: (S 17BL) 17003-17005, 17007- 17011, 17013-17015, 17101, 17103, 17108, 17113, 17115, 17131-17150, 17157, 17159, 17161, 17162, 17187, 17188, 17190-17192, 17194-17202 (S 17BS) 17104, 17106, 17107, 17111, 17112, 17116-17132, 17134, 17139, 1714
Förband: F 2, F 3Saab 17BL, BS

Saab 17 projekterades och konstruerades ursprungligen som ett spaningsflygplan för armésamverkan. Snart utökades även önskemålen att gälla ett störtbombflygplan samt en flottörversion för marinsamverkan. Samtliga spaningsplan (land- och sjöversionen) var av undertypen B med en svensktillverkad My XXIV på 980 hk.

Arméspaningsplanet Fokker S 6 var liksom marinspaningsplanet Hansa S 5 omodernt. Försök med B 5 monterad på flottörer fick avbrytas och från våren och sommaren 1942 levererades 38 marinspaningsplan av typen S 17BS till F 2. Efter hand byggdes dessutom ytterligare 18 S 17BL om till S 17BS. Dessa senare tillfördes F 2 under åren 1944-1945.

S 17BL (L=land) var ett spaningsplan avsett för armésamverkan. Den första seriebeställningen omfattade 86 flygplan av vilka 21 skulle tillföras F 2 som S 17BS medan resterande 65 skulle tillföras F 3 Malmen som S 17B. Så blev emellertid inte fallet utan i stället levererades 21 exemplar till F 3 Malmen som S 17BL från maj till september 1942. Resterande levererades främst som störtbombplan (B 17B) till F 7 Såtenäs och tio som S 17BS. Från våren 1943 och fram till våren 1945 byggdes 33 B 17B om till spaningsplan och tillfördes F 3. Av dessa konverterades även 18 till S 17BS och överfördes till F 2 Hägernäs. S 17B var utrustad med en seriebildkamera typ N 2. Beväpningen utgjordes av en rörligt monterad 8 mm ksp m/22 i spanarutrymmet. S 17BL användes som spaningsplan fram till 1948 men några exemplar fanns kvar i flygvapnet som övrigt flygplan till 1952. En S 17BL finns bevarad vid Flygvapenmuseum i Linköping.

S 17BS (S = sjöflygplan) var ett marinspaningsplan, försett med två flottörer, tillverkade hos Hägglund & Söner, monterade på fribärande flottörben fästade på mittvingens undersida. I spaningsutrustningen ingick en seriebildkamera typ N 2. I kroppen fanns luckor för sned- och lodbildsfotografering. Besättningen utgjordes av förare och en spanare, tillika navigatör och flygskytt. Beväpningen bestod av en rörlig 8 mm ksp m/22 monterad i spanarens bakre utrymme. S 17BS fanns i aktiv tjänst vid F 2 fram till slutet av 1940-talet då två exemplar övergick i civil tjänst hos Ostermans för transport av färsk fisk och tidningar bl.a. i Stockholms skärgård.

  

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!