S 12


 
Motor: BMW 132K (830 hk)
Besättning: 2
Längd: 11,90 m
Spännvidd: 13,54 m
Höjd: 5,17 m
Max startvikt: 3 500 kg
Toppfart: 330 km/h
Beväpning: 2 st ksp m/22
Antal i tjänst: 12
Reg. nr: 4001-4012
Förband: F 2Heinkel He 114A

He 114 utvecklades efter en specifikation upprättad i Tyskland tidigt år 1935. Luftwaffe sökte ett nytt sjö- och kustspaningsplan. Ett första provflygplan var klart under hösten 1936 och följdes av ytterligare fyra där bl.a. olika motortyper provades. Från 1937 serietillverkades minst 162 exemplar fram till 1940. Eftersom Luftwaffe officiellt aldrig accepterade He 114 blev typen inte någon riktig framgång. Flygplanet ansågs ha dåliga egenskaper vid start och landning i hög sjö. Dessa kunde trots omfattande modifieringar av flottörer, sidoroder och stabilisator aldrig helt elimineras. I samband med krigsutbrottet 1939 frigavs He 114 för export.

Sverige blev det första land som redan den 1 november 1939 beställde tolv flygplan av typen He 114. Leverans var planerad fram till februari 1940. I samband med årsskiftet beställdes ytterligare 27 flygplan av typen He 114. I samband med anfallen mot Danmark och Norge i april 1940 stoppades de planerade leveranserna till Sverige. Tyskland kopplade förhandling om transitering av tyska militärförband genom Sverige till olika handelsavtal. När slutligen den svenska regeringen gav vika och i juni 1940 muntligen medgav transitering av krigsmateriel genom Sverige upp till Narvik blev relationerna åter mindre ansträngda. De för Sverige avsedda flygplanen hade överförts till Luftwaffe, men en serie av något begagnade flygplan skulle åter kunna levereras.

Behovet av ett nytt marinspaningsplan som ersättning för S 9 Osprey, samt de föråldrade S 5 Hansa, var trängande. Tolv He 114 anlände 1941 nedpackade i lådor till Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV). Flygplanen monterades, modifierades och provflögs innan de under sommaren 1941 började tillföras 2. divisionen vid F 2 Hägernäs. Beteckningen hade långt tidigare bestämts till S 12 och flygplanen sattes omedelbart in i neutralitetsvakten utmed kusterna. Spaningsdivisionen vid F 2 arbetade i nära samarbete med chefen för kustflottan och S 12 var ofta baserad ute på olika sjöflygbaser i den svenska skärgården.

När F 2 efter hand tillfördes det nya svensktillverkade sjöspaningsplanet S 17BS fick S 12 träda tillbaka från första linjen och användes för olika utbildningsändamål. Eftersom S 17BS inledningsvis drabbades av flera problem kom S 12 åter att få träda in som spaningsplan i första linjen, nu placerade vid 5. divisionen F 2. Från 1944 var problemen med S 17BS i huvudsak lösta och S 12 placerades åter i reserv och det sista exemplaret avskrevs 1949. Tyvärr sparades aldrig någon S 12 till eftervärlden. Samtliga kvarvarande sex exemplar skrotades 1948 och 1949.

  

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!