alt

SK 61A


Motor: Lycoming IO-360-A1B6 (200 hk)
Besättning:
2 + 1
Längd:
7,08 m
Spännvidd:
10,11 m
Höjd:
2,73 m
Max startvikt:
1 065 kg
Toppfart:
261 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
58 (flygvapnet), 20 (armén)
Reg. nr:
61001-61058 (FV) 61061-61080 (armén)
Förband:
F 5, Armén

 


Beagle B 125 Bulldog

Den 12 juni 1969 beställde flygvapnet femtioåtta Beagle Bulldog från England till en beräknad kostnad av 10 miljoner kronor. Flygplanen skulle ersätta Sk 50 som skolflygplan för den grundläggande flygutbildningen. I köpet ingick även en option på tjugo flygplan avsedda för armén. Hela köpet föregicks av en omfattande jämförande utvärdering där till sist kvarstod Beagle B 121 Pup (G-AVLN), Aero Subaru Fuji FA-200 (JA-3336) samt en kabinatrapp av MFI 15, som provflögs första gången redan den 18 juli 1969. Att inte det svenska alternativet (MFI 15) valdes väckte en hel del förundran, speciellt eftersom detta flygplan kunde offereras i en arméversion med sporrställ samt en skolversion för flygvapnet med nosställ.

Vid tiden för kontraktsskrivningen hade den engelska flygindustrin stora problem, vilket även gällde Beagle Aircraft. Genom affären med flygvapnet räddades hela Bulldog-projektet och i viss mån även Scottish Aviation, som stod som huvudman för Beagle Aircraft. Flygvapnets exemplar levererades till F 5 Ljungbyhed från juli 1971 fram till augusti 1972 och fick beteckningen Sk 61A och Sk 61B. Sk 61A var den normala skolversionen medan sex Sk 61B även kunde förses med RB 53 robotar upphängda under vingarna. Därefter följde leverans av arméns tjugo exemplar från augusti 1972 fram till januari 1973 och dessa fick då beteckningen FPL 61C. C-versionen erhöll speciell radioutrustning för samband med markstridskrafter och var avsedd för artillerispaning, samband och persontransporter. Flygplanet ingick i flygplutoner och flögs huvudsakligen av värnpliktiga besättningar. Från 1989 överfördes arméns 61C till flygvapnet och ersattes inom armén av HKP 5B.


Efter hand har ett antal Sk 61A modifierats med utökad instrumentering för att möta kraven från Trafikflygarhögskolan (TFHS). Sk 61D har försetts med VOR (very high frequency omni direction radio range) där kursinformationen presenteras i flygplanet på grundval av signaler från olika marksändare. Sk 61E har förutom VOR även DME (distant measuring equipment, utrustning för avståndsmätning), ADF (automatic direction finder, radiopejl), Marker (markering av punkter i terrängen), ILS (instrumentlandningssystem) samt Encoder (enhet som avkänner höjden och även medger att höjduppgifter kan rapporteras via transponder, som åskådliggör informationen på flygledarnas radarbilder). När flygutbildningen från 1987 ändrades så att blivande piloter i flygvapnet fick börja sin flygutbildning direkt på jetflygplan (Sk 60) blev Sk 61 sålunda övertaliga. Numer har flertalet Sk 61 erhållit civil registrering och fördelas till kvarvarande flottiljers flygklubbar där de ersätter föråldrade Sk 50.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!