SK 50B


Motor: Lycoming O-435-A (190 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,90 m
Spännvidd:
10,62 m
Höjd:
2,20 m
Max startvikt:
1 165 kg
Toppfart:
270 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
75 (B), 14 (C)
Reg. nr:
50002-50076 (B) 50080-50093 (C)
Förband:
FC, F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7, F 8, F 10, F 11, F 12, F 13, F 14, F 15, F 16, F 17, F 18, F 21


Saab 91B, C Safir

SAAB 91 Safir är ett enmotorigt lågvingat skolflygplan med plats för två eller fyra personer. Flygplanet är tillverkat i skalkonstruktion i aluminium och har ett infällbart landningsställ bestående av huvudställ och noshjul. Första prototypen flögs den 20 november 1945 och den första serieversionen SAAB 91A var försedd med en 120 hk Gipsy Major motor. Flygvapnet köpte redan 1947 tio exemplar som fick beteckningen Tp 91 och användes som sambandsflygplan.

Under våren 1949 provflögs en ombyggd SAAB 91A försedd med en sexcylindrig Lycoming O-435 motor. Flygplanet fick civil registrering SE-BNZ och flög till F 5 Ljungbyhed för att delta i jämförande prov med Beechcraft Mentor. Flygvapnet sökte vid denna tid en lämplig ersättare för Sk 25 (Bücker Bü 181 Bestmann) som skolflygplan typ I (grundläggande flygutbildning). Proven genomfördes och efter åtgärder av ett antal påpekanden kunde SAAB den 12 juli 1949 lämna en preliminär offert gällande leverans av upp till 80 flygplan under 1952 till ett styckpris på 65 700 kronor. Eftersom fabrikerna i Linköping var helt upptagna av tillverkning av SAAB 29 fick produktionen förläggas till De Schelde i Holland. När köpekontraktet slutligen skrevs 1951 avsåg detta leverans av 75 flygplan av typen SAAB 91B till ett baspris på 72 160 kronor. Leveranserna ägde rum från juli 1952 fram till februari 1954. Det först tillverkade flygplanet (50001) återköptes av SAAB och såldes till Japan. De flygplan som levererades till flygvapnet fick beteckningen Sk 50B (50002-50076).

Under 1959 beställde flygvapnet ytterligare fjorton flygplan av typen SAAB 91C. Dessa levererades under april och maj 1960 och var tillverkade i Linköping. Flygplanen levererades utan motorer vilka i stället togs ur flygvapnets förråd av reservmotorer för Sk 50B. Beteckningen för de nya flygplanen blev Sk 50C. De var utrustade med fyra stolar och hade i vissa fall en utökad och annorlunda instrumentering.

När Sk 61 Bulldog från 1970 ersatte Safiren som skolflygplan överfördes kvarvarande Sk 50B och C till flygvapnets olika flottiljer där de användes för allmän flygträning, sambandsflygningar, väderspaning mm. Efter ytterligare tjugo års militär användning har flera Sk 50B och C civilregitrerats och används av de olika flygklubbar som startats vid olika flygflottiljer. En Sk 50B finns bevarad vid Flygvapenmuseum i Linköping.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!