Sk 16A


Motor: P&W R-1340-AN-1 (600 hk)
Besättning:
2
Längd:
8,84 m
Spännvidd:
12,81 m
Höjd:
2,70 m
Max startvikt:
2 400 kg
Toppfart:
290 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
257 (A, B, C,)
Reg. nr:
16001-16145 (A) 16201-16312 (B, C)
Förband:
F 1, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, F 10, F 11, F 12, F 13, F 14, F 15, F 16, F 17, F 18, F 20, F 21

 

North American/Noorduyn AT-16

Sedan 1937 använde svenska flygvapnet Sk 14 som skolflygplan typ II. Efter den grundläggande flygutbildningen och som övergång till utbildningen på olika krigsflygplan behövdes en modernare skoltyp försedd med starkare motor och infällbart landställ. I USA hade North American efter hand utvecklat NA 16 till NA 66 Harvard. När det andra världskriget slutade 1945 blev det möjligt att anskaffa ett antal Harvard-flygplan från de omfattande överskottslager, som fanns i USA och Kanada. NA 66 tillverkades även på licens i både Kanada och Australien. I USA hade typen tillverkats i omkring 10 000 exemplar i flera olika versioner. I Canada tillverkades Harvard I, II, IIA och IIB i närmare 4 800 exemplar.

Flygvapnet inköpte under 1947 totalt 175 exemplar av den kanadatillverkade AT-16. Flygplanen samlades ihop från flera olika militära flygbaser i Kanda och flögs till ett fält i New Jersey där de kunde demonteras och packas i lådor för vidare båttransport till Sverige. De utvalda och inköpta exemplaren hade relativt korta gångtider (21-1 400 timmar) och hela affären förmedlades av den amerikanska regeringen. Montering av flygplanen skedde vid Centrala Flygverkstaden i Arboga (CVA). Eftersom några flygplan skadats under fartygstransporten, och man dessutom behövde reservdelar, monterades endast 145 exemplar, som fick beteckningen Sk 16 (16001-16145). Efter hand tillfördes det nya skolflygplanet F 5 och F 20 under åren 1947-1948.

År 1950 beslutades att flygvapnet skulle anskaffa ytterligare ett antal begagnade exemplar. Nu visade sig tillgången vara mer begränsad och de flygplan som kom i fråga hade längre gångtider (1 075-4 900 timmar) och var dessutom av versionerna AT-6 och SNJ. Sammanlagt omfattade leveransen 116 lådor, som efter montering vid Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV) blev 112 flygplan (16201-16312). Dessa fick beteckningen Sk 16B ( 106 st) och C ( 6 st) medan de tidigare levererades flygplanen betecknades Sk 16A. Sk 16B och C levererades till flygvapnet 1951-1954.

I och med införande av Sk 16 som skolflygplan typ II skulle övergången till typinflygning på olika krigsflygplan underlättas. Det tyngre flygplanet hade kompressor, ställbar propeller, blandningsreglage, utökad instrumentering, modernare radio- samt pejlutrustning.

Sk 16A tilldelades i huvudsak F 5 men närmare 30-talet exemplar placerades vid F 20 i Uppsala. Senare kom Sk 16A, i mindre natal, att tillföras samtliga flottiljer, där de utnyttjades för allmän flygträning, väderflygning och sambandsflygningar. Sk 16B och C togs ur tjänst redan 1957-1958 medan Sk 16A fanns kvar fram till 1972. En Sk 16A finns även bevarad vid Flygvapenmuseum i Linköping.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!