Sk 14Motor: Wright Whirlwind R-975-E3 (455 hk)
Besättning:
2
Längd:
8,38 m
Spännvidd:
12,80 m
Höjd:
2,64 m
Max startvikt:
1 940 kg
Toppfart:
255 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
54 (Sk 14), 83 (Sk 14A)
Reg. nr:
(Sk 14) 603-609, 671-699, 5810- 5827 (Sk 14A) 5828-5850, 14001-14060
Förband:
F 3, F5, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F18, F20, F 21

 

North American NA 16-4M

På uppdrag av flygvapnet förvärvade ASJA 1937 rätten till licenstillverkning av det amerikanska skolplanet NA 16-4M. Samtidigt inköptes även i USA ett originalflygplan (nr 671) för studier och utvärdering inför uppläggning av den svenska tillverkningen. Det nya skolplanet fick beteckningen Sk 14 och i juli 1938 fick ASJA en första order på trettiofem flygplan (nr 672-699, 603-609).

När serietillverkningen skulle planeras och påbörjas användes ett andra originalflygplan, (levererat som nr 676) som inköpts i delar från USA. Runt detta tillverkades jiggar och fixturer. De första leveranserna till F 5 kunde ske från maj 1939 och pågick till juli 1940. Redan den 21 november 1939 tecknades en order på ytterligare arton flygplan (nr 5810-5827), vilka levererades till flygvapnet från nyåret 1941 fram till maj samma år.

Sk 14 kom att användas för den fortsatta flygutbildningen varför det kallades skolplan typ II i motsats till typ I (Sk 11, Sk 12). Sk 14 var ett utomordentligt stabilt skolplan försett med en 450 hk Wright Whirlwind R-975E3. Flygkroppen var uppbyggd i svetsad stålrörsstomme med avtagbara dukklädda paneler på duralstomme. Främre sits (elevens) var ordinarie förarplats medan den bakre vid behov kunde förses med blindflygningshuv.

Sk 14A: Tyvärr medförde avspärrningen under kriget att ytterligare amerikanska originalmotorer inte kunde levereras. I stället inköptes ett antal Piaggio P VIIRC16 på 500 hk från Italien. Dessa motorer kom till användning i Sk 14A, som tillverkades vid Saab.

I samband med flygvapnets kraftiga upprustning ökade även behovet av skolflygplan. Den 10 maj 1940 beställdes följaktligen en tredje serie på tjugotre flygplan (nr 5828-5850) hos Saab. Dessa plan fick den italienska Piaggio-motorn och betecknades Sk 14A. Levereransen skedde mellan april och juli 1942.

Strukturellt var Sk 14 och Sk 14A i stort sett identiska frånsett motorinstallationen, som på Sk 14A gav en något längre nos med större diameter på motorinklädnaden.

Den 14 februari 1942 beställde flygvapnet en sista serie på sextio flygplan (nr 14001-14060) hos Saab. Eftersom fabriken i Linköping nu var helt upptagen av tillverkning av Saab 17 fick hela den slutliga Sk 14A-produktionen ske vid Saab-fabriken i Trollhättan. Leveranserna till flygvapnet pågick från augusti 1943 fram till januari 1946.

Ett fåtal Sk 14 försågs med nosställ (betecknade Sk 14N) för att ge förare speciell övning inför inflygning på J 21A. Genom att kombinera en Yale och en Wirraway kommer en Sk 14 att rekonstrueras för Flygvapenmuseum i Linköping, som annars saknar denna typ i samlingarna.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!