Sk 7


Motor: DH Cirrus / Gipsy II (80 resp 105 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,30 m
Spännvidd:
9,15 m
Höjd:
2,70 m
Max startvikt:
800 kg
Toppfart:
135 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
2
Reg. nr:
51, 552
Förband:
FS (Flygstaben)

 

De Havilland D.H. 60X Cirrus Moth / 60M Gipsy Moth

Det stora massmediala intresset våren 1928 kretsade kring vad som hänt med det förmodat havererade luftskeppet Italia, som under befäl av den italienske generalen Umberto Nobile, skulle genomföra en nordpolsexpedition. Oaktat att en svensk - Finn Malmgren - var en av de ombordvarande på luftskeppet som omkom, skulle Sverige jämte flera andra länder i olika former organisera och verkställa räddningsexpeditioner. En svensk räddningsgrupp ur flygvapnet, och under befäl av kapten Egmont Tornberg, organiserades och disponerade bl.a. en S 6 Fokker och två S 5 Hansa.

Räddningsinsatserna i samband med Italiakatastrofen må behandlas i annat sammanhang, men efter att löjtnanten Ejnar Lundborg kunnat undsätta och rädda Nobile med Fokkern (S 6) nr 31 skulle detta flygplan därefter gå förlorat vid ett landningshaveri.

Räddningen av Nobile blev internationellt uppmärksammad, och i en extra konselj beslöt den svenska regeringen att förstärka räddningsgruppen och ersätta den förlorade Fokkern med ett lättare flygplan. Ett lämpligt sådant flygplan, en Cirrus Moth med registreringen S-AABN, inköptes av AB Aeromateriel, och tillställdes räddningsgruppen för dess fortsatta räddningsaktion. I historien har detta flygplan givits epitetet Spetsbergsmothen.

Som ett av staten inköpt luftfartyg skulle S-AABN efter hemkomsten tillföras flygvapnet där det gavs typbeteckningen Sk 7 och godkändes den 28 juni 1930. Trots beteckningen Sk 7 skulle det aldrig i egentlig mening göra tjänst som skolflygplan. Det kom att brukas för allmän flygträning och personaltransporter vid flygstabens flygavdelning. I slutet av december 1930 havererade flygplanet och avfördes den 27 januari 1931. Vraket såldes till Linköpings FK som efter reparation senare kunde civilregistrera det som SE-ADZ.

Efter haveriet agerade Flygstyrelsen snabbt, och redan den 23 januari 1931 antogs ett bud från AB Aeromateriel om ett nytt flygplan av typen DH 60M Gipsy Moth vilket inköptes för 16 900 kr, som ersättning för den havererade Sk 7:an. Även detta flygplan gavs typbeteckningen Sk 7 och tillställdes flygstabens flygavdelning med FV-nr 552, och godkändes den 20 april 1931. Efter haveri den 17 april 1936 avfördes flygplanet slutligen tre dagar senare. Den första Sk 7 (Spetsbergsmothen) var av typ DH 60X försedd med en DH Cirrusmotor (80 hk), medan den andra Sk 7 var av typ DH 60M försedd med en DH Gipsy II, (105 hk). Båda motortyperna var fyrcylindriga luftkylda radmotorer.

Sk 7 var som sagt inget skolflygplan i egentlig mening, utan kom att inlemmas i flygvapnet till följd av vad som ovan sagts, och är därför i historien relativt anonymt.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!