Sk 3


Motor: Clerget (130 hk)
Besättning:
2
Längd:
10,97 m
Spännvidd:
8,81 m
Höjd:
3,18 m
Max startvikt:
828 kg
Toppfart:
137 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
5 (Sk 3), 1 (Sk 3A)
Reg. nr:
072 - 076 (Sk 3) 064 (Sk 3A)
Förband:
F 5Avro 504 K, N

Under hösten 1926 tog förberedelserna och uppsättandet av den 5. flygkåren (flygskolkåren) på Ljungbyhed en allt fastare form. De flygplan som tidigare tillhört arméns- respektive marinens tidigare flygväsenden, och vilka av flygvapnet kom att betraktas som skol- eller övningsflygplan, kom således att överföras till Ljungbyhed samtidigt som de olika flygplantyperna gavs flygslags- och flygvapenbeteckningar.

MFV hade under 1924 tillförts totalt fem flygplan av den smått legendariska Avro 504 K vilken skulle användas som landbaserat övningsflygplan, under vinterhalvåret försett med skidställ, vid flygskolan vid Hägernäs. Som sådana gavs de under MFV förvaltning nummer 6-10 och kom av naturliga orsaker att flygas i ringa omfattning. När så flygvapnet etablerades som självständig försvarsgren den 1 juli 1926 kom samtliga flygplan att överföras till flygvapnet, och sedermera F 5 i oktober samma år, där de gavs typbeteckningen Sk 3 med registreringsnummer 072-076.

Även arméns flygväsende (Flygkompaniet) beställde så sent som i december 1925 en Avro 504 vilken levererades den 28 april 1926, d.v.s. två månader innan vi fick ett självständigt flygvapen. Arméns flygplan var av typen Avro 504 N, mer känd som Avro Trainer, och var utrustad med en Armstrong Siddeley Lynx-motor utvecklande 160 hk. Flygplanet var avsett för utvärdering för en eventuell efterföljande serie, och gavs därtill arméflygnummer 64 - ett nummer det behöll då det strax därefter överfördes till flygvapnet. Samtidigt gavs detta flygplan typbeteckningen Sk 3A. Flygplanet överfördes aldrig till F 5 utan blev kvar som skolflygplan vid 3. flygkåren (F 3) på Malmslätt. Under start vid F 3 den 4 april 1927 skadades flygplanet så svårt vid ett haveri att det måste kasseras den 29 i samma månad.

Avro 504 togs fram och konstruerades redan 1913. Introduktionen som Sk 3 vid F 5 blev mindre lyckosam och dess tjänstetid blev relativt kort. Den 17 november 1927 havererade 072 i Rönne å varvid flygeleven, fänrik Bengt Richert, omkom genom drunkning (!). Den 5 mars 1928 kolliderade löjtnanten Hägglöf under landning med en Ö 2 Dront med 075 varvid Avron ramponerades så svårt att den avfördes som totalhavererad den 13 mars. En månad senare, den 12 april 1928, avfördes 076 efter ett landningshaveri den 4 april.

Efter det att den egentliga flygutbildningen startat vid Ljungbyhed hade inom loppet av sex månader tre flygplan Sk 3 gått förlorade genom haverier. De övriga två, 073 och 074, avfördes slutligen p.g.a. förslitning den 29 juni 1928.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!