Sk 1


Motor: Mercedes (120 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,80 m
Spännvidd:
13,10 m
Höjd:
3,25 m
Max startvikt:
1 135 kg
Toppfart:
116 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
8
Reg. nr:
01-08
Förband:
F 5
Albatros B.II / FVM Albatros

Efter riksdagens beslut år 1925 om uppsättandet av ett självständigt flygvapen från den 1 juli 1926 påbörjades så småningom en inventering av tillgänglig flygmateriel, vilken efter besiktning kunde tänkas överföras till flygvapnet. Den 9 juni 1926 rapporterade FK att elva flygplan av typen Albatros - den s.k. "120-trossen"- utrustad med den sexcylindriga vätskekylda radmotorn av typen Mercedes D.II på 120 hk, skulle överföras till flygvapnet. Därtill kom tre originaltillverkade Albatros B.II att i november samma år överföras från det tidigare marinens flygväsende direkt till Flygskolkåren (F 5) i Ljungbyhed. I samband härmed, och då flygplantypen i flygvapnet skulle brukas som skolflygplan, fick flygplanen typbeteckningen Sk 1 (Sk = Skolflygplan). Förutom de tre från MFV överförda flygplanen skulle endast fem av de från FK tidigare överförda flygplanen slutligt ges typbeteckningen Sk 1. Det är således värt att notera att endast åtta flygplan av denna typ kom att brukas i flygvapnet med beteckningen Sk 1, även om flygvapnet till en början disponerade fjorton f d "120-trossar". För tydlighetens skull redovisas därför i det följande de flygplan Sk 1, vilka i flygvapnet gavs registreringsnummer 01-08, med angivande av tidigare armé- eller marinflygnummer inom parentes:

01 (MFV 1), 02 (FK 462), 03 (MFV 2), 04 (FK 464), 05 (MFV 4), 06 (FK 466), 07 (FK 460) och slutligen 08 (FK 468). Det är härvid också att märka att samtliga Sk 1, vilka tidigare gjort tjänst vid Flygkompaniet, var tillverkade vid FVM på Malmslätt.

Sk 1 var i tjänst vid F 5 fram till sommaren 1929 då de började avföras till förmån för flygplan typ Sk 6, och den sista Sk 1 (05) kasserades den 11 november 1929.

Flygplan nr 04, vilket avfördes den 14 juni samma år, finns bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!