Fpl 53Motor: Lycoming G0-480-B1A6 (274 hk)
Besättning:
2 + 4
Längd:
9,60 m
Spännvidd:
12,00 m
Höjd:
2,70 m
Max startvikt:
1 850 kg
Toppfart:
247 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
5
Reg. nr:
53271-53275
Förband:
Armén, HKPS, AF 1, AF 2


Dornier Do 27A-4

Erfarenheter från arméns flygverksamhet med Fpl 51 visade snart på behov av ett något större flygplan med möjligheter att starta och landa på små ytor men med bättre lastförmåga och större räckvidd än Piper Cub. Det flygplan som motsvarade önskemålen visade sig vara den västtyska Dornier Do 27. Flygplanet hade konstruerats i början av 1950-talet och en första prototyp (Do 25) flög första gången den 27 juni 1955. När serietillverkningen upphörde 1966 hade drygt 600 exemplar i olika versioner tillverkats varav det tyska flygvapnet anskaffat 428 flygplan.

Flygförvaltningen beställde den 23 maj 1961 fem Do 27A-4 för den svenska arméns räkning, som fick beteckningen Fpl 53. Ett civilregistrerat exemplar fanns då redan i svensk ägo och i händelse av mobilisering räknade armén även med att utnyttja detta sjätte flygplan. Arméns flygplan hämtades vid fabriken i Oberpfaffenhofen i december 1961 och januari 1962. Samtliga fem flygplan baserades i Boden vid arméns helikopterskola (HKPS) där de användes för spaning, person- och materieltransporter. Fpl 53 kom att utgöra ett viktigt steg i utvecklingen av arméns olika behov av transportkapacitet innan helikoptern helt ersatte konventionella flygplan inom armén.

Vintern 1964 gjordes försök med ett skidställ, som kunde användas utan att det konventionella hjulstället demonterades. Skidstället användes vintertid för landning på tillfrusna sjöar och vattendrag. Genast efter leverans till Boden användes Fpl 53 för instruementflygutbildning. Fpl 53 placerades från 1967 i Nyköping vid Artilleriflygskolan (Brandholmens flygfält) och 1984 flyttade Arméflygskolan (tidigare Artilleriflygskolan) till F 11 Skavsta och ett år senare skedde en sista ombasering till AF 2 Malmen. Nu ingick Fpl 53 inte längre i krigsorganisationen utan användes för olika typer av försöksverksamhet. Ett flygplan provades med FLIR-utrustning (FLIR = Forward Looking Infra Red) monterad under kroppen. En sista officiell flygning med Fpl 53 ägde rum hösten 1991 innan de två kvarvarande exemplaren hamnade på Flygvapenmuseum i Linköping (53273) och i Boden (53271) för att sparas till eftervärlden.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!