Fpl 51B

 

Motor: Lycoming 0-320-A2B (150 hk)
Besättning:
2
Längd:
6,86 m
Spännvidd:
10,76 m
Höjd:
2,04 m
Max startvikt:
795 kg
Toppfart:
240 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
6 (A), 23 (B)
Reg. nr:
51257-51262 (A) 51234-51256 (B)
Förband:
Armén


Piper PA-18 (L-21) Super Cub 150

En försöksverksamhet med en egen flygverksamhet inom armén återupptogs 1954. Önskemålet var att hitta ett lämpligt flygplan för skolflygning, eldobservation och eldledning. Flygplanet skulle ha goda sväng- och stigprestanda samt en besättning på två man (förare och observatör). Omedelbart efter det andra världskrigets slut hade Albin Ahrenberg via sina kontakter inom US Army Air Force (USAAF) fått möjlighet att köpa in ett 30-tal Piper Cub (L-4, J-3) från överskottslager i Tyskland. Flygplanen renoverades i Malmö och såldes till olika företag och privatpersoner runt om i Sverige. Flygplantypen blev omåttligt populär och från 1947 hade AB Nyköpings Automobilfabrik (ANA) agenturen för Pipers olika flygplantyper i Sverige. Agenturen övergick senare till Nyge Aero (numer SAAB Nyge Aero AB).

När det nya arméflyget etablerades från 1954 inleddes ett nära samarbete med AB Jordbruksflyg, som i sin ordinarie verksamhet nyttjade Piper Super-Cub. Meningen var att från början förlita sig på inmönstrade civila flygplan. Det visade sig emellertid snart att antalet flygplan inte skulle räcka till varför 1957 beslutades att egna flygplan skulle anskaffas.

Fpl 51A (PA 18-150) var tillverkat som ett civilt jordbruksflygplan och sex flygplan användes av armén 1958-1963. Tidigare flögs ett antal flygplan inom armén med civila registreringar. Utbildning av flygförare och teknisk personal ägde rum inom AB Jordbruksflyg fram till detta företag 1960 gick i konkurs. Rekrytering av flygförare till artilleriflyget skedde i huvudsak från de civila privatflygarnas led.

Fpl 51B (PA L-21B) anskaffades i 23 exemplar under åren 1959-1966 och fanns i tjänst inom armén fram till 1974 då kvarvarande exemplar såldes till olika flygklubbar inom KSAK. Fpl 51 var mycket fältmässig och krävde normalt inget omfattande underhåll. Bränsleförbrukningen låg normalt på omkring 30 liter per timme vilket kunde ge en maximal flygtid på fyra timmar. Med militär radioutrustning (Ra 122) kunde sambandet med artilleriförband uppräthållas.

När Fpl 51 togs ur aktiv tjänst inom armén kunde flygplanets olika uppgifter övertas av de helikoptrar, som redan sedan 1959 fanns inom armén.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!