HKP 9AMotor: 1 x Allison 250-C20B (317 hk) TAM 4C
Besättning:
2 (+ 3)
Flygkroppens längd:
8,81 m
Rotordiameter:
9,84 m
Höjd:
3,0 m
Max startvikt:
2 500 kg
Toppfart: 210 km/h
Beväpning: TOW 2, TOW 2A ( 4 st Robot 55)
Antal i tjänst: 21 (armén), 4 (flygvapnet)
Reg. Nr: 09201-09221 (HKP 9A) (armén), 09071-09074 (HKP 9B) (flygvapnet)
Förband: -MBB BO 105 CBS

1983-1984 offererades till Försvarets materielverk (FMV) flera olika pansarvärnshelikoptrar. Som vanligt ingick i beslutsunderlaget tekniska och taktiska värderingar, inköpskostnader och underhållskostnader. Efter en lång rad tester och jämförande prov kvarstod två kandidater, AS 355 Twinstar och BO 105. Till slut blev det BO 105, som tog hem spelet. I juli 1984 tecknades kontrakt med MBB (Messerschmitt Bölkow Blohm GmbH) om köp av 20 stycken BO 105 CBS. Ursprungligen hette företaget IBB (Ingenieurbüro Bölkow). Leveranser skedde sedan från september 1987 fram till oktober 1988. Avslutande arbete med helikoptern, som omfattade installation av vapensystem och annan utrustning skedde hos FFV Aerotech i Linköping. I väntan på leverans av de beställda helikoptrarna hyrdes fyra†interimshelikoptra? från MBB. En av dessa köptes senare och blev därmed den 21:a Hkp 9A inom armén. Arméns Hkp 9 var den första typen som var beväpnad. Vapensystemet hade beteckningen RBS 55H med pansarvärnsroboten RB 55 TOW (Tube launched Optically tracked Wireguided missile). Siktesutrustningen (Saab Helitow) var konstruerad av Saab Instrument AB i samarbete med Emerson Electronics i USA. Själva roboten (RB 55) levererades av Hughes i USA. Hkp 9A används för bekämpning av fientliga stridsvagnar vid strid över stora ytor och används sedan i andra hand för transport av soldater, skadade, ammunition m.m. Basering av arméns Hkp 9A var först AF 1 Boden men har sedan blivit AF 2 Malmen.

Till flygvapnet anskaffades fyra Hkp 9B för räddningsuppdrag och civila sjuktransporter. Helikoptrarna baserades först parvis vid F 6 Karlsborg (09413, 09414) och F 7 Såtenäs (09415, 09416). Leverans av flygvapnets exemplar skedde från november 1985 fram till juli 1986.

Uppdatering hösten 2008:
HKP 9 används ej längre som pansarvärnshelikopter utan främst för transportförflyttningar och rekognoscering. Enligt Försvarets materielverk (FMV) så skall Försvarsmakten sluta operera med helikopter 9 (HKP 9) någon gång under 2010. Det finns 14 stycken HKP 9 med reservdelar som då skall säljas om det finns något intresse.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!