HKP 4A/B/DMotor: 2 x RR Gnôme H 1200 (2 x 1 200 hk) TM 2C
Besättning: 2 + 26
Flygkroppens längd:
13,58 m
Rotordiameter:
15,24 m
Höjd:
5,15 m
Max startvikt:
7 300 kg
Toppfart: 280 km/h
Beväpning: Torped 42, sjunk- bomb 51, radar, sonar m.m.
Antal i tjänst: 10 (flygvapnet), 16 (marinen)
Reg. Nr: 04451-04460 (flygvapnet),  04061-04076 (marinen)
Förband: -

 

Boeing Vertol 107 II-14/15

År 1960 påbörjades ett omfattande samarbete mellan de tre försvarsgrenarna för att gemensamt anskaffa lämpliga helikoptrar. Arbetet resulterade i att beslut fattades om anskaffning av Hkp 3 (Agusta 204B) för armén och flygvapnet samt Boeing Vertol 107 för marinen och flygvapnet. En första omgång på tretton Vertol 107 (tio till flygvapnet och tre till marinen) levererades från augusti 1963 fram till juli 1965. Beteckningen inom flygvapnet var Hkp 4A och för marinens exemplar Hkp 4B. Detta var försvarets första tyngre helikoptrar med en lyftförmåga på 4-5 ton. Inom flygvapnet användes Hkp 4A fram till 1992 för räddningsuppdrag till havs och för olika transportuppdrag. De har ersatts av Hkp 10 (Super Puma). Marinen använder sina Hkp 4B främst för ubåtsjakt, minsvepning och olika räddningsuppdrag. I samband med att Hkp 1 gick ur tjänst 1973 anskaffade marinen ytterligare åtta Kawasaki KV-107/II (licenstillverkade Boeing-Vertol 107-II) vilka fick beteckningen Hkp 4C (ursprungligen planerades beteckningen Hkp 7). Marinen har dessutom anskaffat en begagnad Boeing Vertol 107 (egentligen en prototyp för en civil version), som modifierades i Sverige till Hkp 4B-standard. Dessutom fick marinen 1991 överta fyra Hkp 4 från flygvapnet, vilka senare modifierats och försetts med utrustning för ubåtsjakt, torped och minfällning. Dessa fick beteckningen Hkp 4D. Totalt finns 1999 drygt tio Hkp 4B/C/D i aktiv tjänst vid marinens olika helikopterenheter, som numer ingår i försvarets helikopterflottilj.

Efter ett haveri 1968, varvid besättningen på fyra man och sex värnpliktiga passagerare omkom, har Hkp 4 modifierats och fått nya rotorblad. Helikoptertypen, med sina dubbla motorer, anses vara synnerligen driftsäker eftersom den har förmåga att flyga vidare även om en motor skulle stanna. När flygvapnets tio Hkp 4A togs ur tjänst hade de totalt flugit närmare 62 000 timmar. För marinens del är det egentligen underhållskostnaderna som bestämmer hur länge Hkp 4 kommer att finnas i aktiv tjänst. Internationellt finns exempel på att helikoptertypen klarat flygtidsuttag på omkring 20 000 timmar!

Uppdatering hösten 2008:
HKP 4 har tills vidare undantagits från uppgiften som sjöräddningshelikopter, för vilket civila operatörer kontrakterats. I stället är det meningen att HKP 4 skall användas för trupptransporter, bland annat för Nordic Battle Group fram till år 2012.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!