HKP 1Motor: 1 x Wright R-1820 (1 425 hk)
Besättning: 3 + 20
Flygkroppens längd: 16,0 m
Rotordiameter:

13,2 m
Höjd:
4,8 m
Max startvikt:
6 515 kg
Toppfart:
225 km/h
Beväpning: Sjunkbomber, sonar för ubåtsjakt
Antal i tjänst: 2 (flygvapnet), 9 + 2 (marinen)
Reg. Nr: 01471, 01472 (flygvapnet), 1001-01011 (marinen)
Förband: F 8, M1, M2Vertol 44A

Vertol 44A var en direkt utveckling av Piasecki H-21. Marinen beställde totalt nio Vertol 44A som fick beteckningen Hkp 1 (Hkp = helikopter). De två första helikoptrarna (01 och 02) levererades i mars 1958 och baserades vid marinens 1:a helikopterdivision vid Berga (Hårsfjärden). Därefter följde leveranser av ytterligare sju Hkp 1 (03-09) fram till december 1960. Då hade även en 2:a helikopterdivision tillkommit, förlagd till Säve (Göteborg).

Hkp 1 användes för en mängd olika uppdrag. Vid transport av kustjägare kunde 20 fullt utrustade soldater medföras, för ubåtsjakt fanns sonarutrustning (avlyssning under vattenytan) samt anordning för sjunkbombfällning. Hkp 1 användes dessutom för minsvepning. Helikoptern blev en trogen arbetshäst inom marinen och tjänstgjorde i närmare 15 år. Motorproblem gjorde att en omfattande modifiering av samtliga motorer och helikoptrar efter hand genomfördes. Helikoptertypens konstruktion med dubbla rotorer gjorde att den hade utomordentliga flygegenskaper. En mängd räddningsuppdrag genomfördes under åren med Hkp 1 där bl.a. nödställda sjömän firades upp från havet med hjälp av helikopterns vinsch. I väntan på leverans av en ny tung helikopter, Hkp 4, övertog marinen två Vertol 44B från flygvapnet. De fick nummer 01010 och 01011 med koderna 10 och 11.


Vertol 44B

I väntan på beställda nya helikoptrar av typen Boeing-Vertol 107 (Hkp 4) lånade flygvapnet i oktober 1962 två Vertol 44B, vilka använts i det civila bolaget New York Airways (NYA). Hkp 1 användes endast två år inom flygvapnet innan marinförvaltningen i juni 1964 köpte dessa två samt ytterligare tre begagnade Vertol 44B från Boeing. Alla fem helikoptrararna kom ursprungligen från NYA och meningen var nu att iordningställa två, eller möjligen tre, till svenska marinens Hkp 1-standard. Det blev Ostermans Aero på Bromma, som fick uppdraget att göra modifieringen. Två helikoptrar nr 10 och 11 levererades 1965. Övriga tre helikoptrar skrotades och vissa delar togs till vara som reservdelar för att hålla marinens återstående Hkp 1 i luften.

Vertol 44B skilde sig från ursprungsversionen genom större fönster på kroppens sidor, i övrigt var versionerna till det yttre lika. Under 1972 togs Hkp 1 ur tjänst och två exemplar finns i dag bevarade vid Flygvapenmuseum, Linköping samt vid Gotlands Flygmuseum.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!