När Sveriges äldsta bok skrevs så hade landskapen en stark ställning genom egen lagstiftning och tingsförhandlingar. Hundra år senare har kungamakten lagen i sin hand. Men när du möter det svenska samhället från det tidiga 1200-talet så finns det fortfarande trälar, det vill säga slavar, som i lagens mening är mindre värda än sina ägare (vilket inte minst reflekteras i bötesbeloppen). Det är enorm skillnad på folk och folk; det är dyrare att slå ihjäl en västgöte än en smålänning, billigast är det att slå ihjäl en annan mans träl. Lagen ger uttryck för ett brutalt samhälle med en stark hederskultur. Äldre västgötalagen är hård när det gäller egendom. Stöld i olika former straffas oftast med döden, arv regleras. 

Äldre västgötalagen skrevs förmodligen av lagman Eskil Magnusson, Birger jarls halvbror och har på okända vägar lyckats överleva till eftervärlden. Den har givits flera gånger förut, men tack vare tekniska landvinningar har man nu lyckats läsa tidigare oläsbara och svårt skadade fält. Den här utgåvan är i första hand riktad till forskare, men innehåller en översättning från den svåra medeltidssvenskan, så vem som helst kan ta del av det gamla rättesnöret. 


 

Betalning

Mynten som böterna betalades med kallades penningar. På en örtug (eg. ett viktmått) gick det 8 penningar.

1 mark = 8 öre = 24 örtugar : 192 penningar
1/8 mark = 1 öre = 3 örtugar : 24 penningar
1/24 mark = 1/3 öre = 1 örtug : 8 penningar

 

21 mark

 • om man dödade en fri man


18 mark

 • om man snöpte någon

15 mark

 • om man dödade en ättledd man

13 1/3 mark

 • om man dödade en svensk eller smålänning

12 mark

 • om man högg handen, näsan, ett öga eller håret av någon

9½ mark

 • om man högg tummen av någon

9 1/4

 • om man högg pekfingern av någon

9 mark

 • om man dödade en dansk eller norrman
 • om man vållade någons död genom en förlupen pil eller ett fallande träd
 • om man dödade någon på krogen

6 mark

 • om man gjorde en qvinna med barn
 • om prästen svek sin plikt

5 1/3 mark

 • om man misshandlade någon

4 mark

 • om man dödade en riktigt bra träl


3 mark

 • om man dödade en träl
 • om man vållande någons död genom slarv, genom missskötsel av qvarn eller fälla e.dyl.
 • om man misshandlade sin hustru
 • om man bröt ett köpekontrakt
 • om prästen lät kyrkan brinna ner
 • om prästen predikade i fel socken

 

2 mark

 • om man förolämpade någon
 • om man begick egenmäktigt förfarande, t.ex. använde någons häst utan lov eller fällde 3 eller fler ekar på annans mark

1 mark

 • om man misshandlade en utlänning

6 öre

 • om man misshandlade en träl
 • om man ligger med en annans hustru
 • om man gjorde en trälqvinna med barn
 • om man vållande någons hästs död

5 öre

 • om ens husdjur skadade någon (2 i böter och 3 till läkaren)

4 öre

 • om man vållande någons kos död

2 öre

 • om man misshandlade en omyndig

1 öre

 • om man gjorde en träl oduglig i 24 dagar

2 örtugar

 • om man gjorde en träl oduglig i 16 dagar

1 örtug

 • om man gjorde en träl oduglig i 8 dagar
 • (per hjul) om man åkte över någons oslådda äng eller sådda åker

 

inget

 • om man dödade sin hustrus älskare i sängen
 • om man dödade någon "på någon annans fötter", d.v.s. hämnades någons död omedelbart

 

 Västgötalagen är inte bara historiskt mycket värdefull källa utan också ett konstverk i sig. I boken finns både originaltext och översättning till modern svenska.


 


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!