AV ÖVERSTELÖJTNANT TORBJÖRN RIMSTRAND


Hans von Luck finns inte längre bland oss. Själv fick jag dödsbudet under SMB:s höstresa i Normandie, i samma landskap som han stred med sitt regemente sommaren 1944 och där han också delgivit ett femtontal generationer unga Karlbergs-kadetter sina krigserfarenheter.


Jag har ibland sagt att om Hans istället tjänstgjort i den amerikanska armén hade det gjorts säkert minst en spelfilm om honom med någon namnkunnig Hollywoodstjärna i huvudrollen.

Men nu var Hans så att säga på fel sida i kriget med allt vad detta inneburit för dåtidens tyska officerare i form av misstänkliggöranden, ifrågasättande eller ren smutskastning. Ty som bekant har på senare år även den reguljära tyska armén dragits in i debatten om brott mot folkrätten, brott mot mänskligheten mm. Medan vissa förband, framför allt på östfronten, överbevisats om sin skuld så har ingenting framkommit under mina och andra svenska officerares samtal med Hans som tyder på minsta delaktighet i krigsförbrytelser av något slag och han begravdes också under hedersbetygelser från såväl Bundeswehr som det tyska försvarsministeriet.Von Luck
Hans von Luck


Som framgår nedan i presentationen av Panzer Commander besatt Hans en närmast unik erfarenhet av andra världskrigets olika frontavsnitt. Trots detta fanns det aldrig något av skryt över olika bedrifter eller ringaktning av motståndaren. Tvärtom präglades hans framträdanden av ödmjukhet och stor respekt för den forne fienden, vilket inte minst framkom i hans djupa personliga vänskap med den brittiska majoren John Howard.

I arméns nya lärobok i taktik, Om stridens grunder, citeras en amerikansk studie om orsakerna till att tyskarna under hela kriget i alla slag tillfogade sina motståndare större förluster än de själva led. Det visade sig att den enkla förklaringen till tyskarnas överlägsenhet var deras bättre utbildning. Tillgången till välutbildat befäl fick också till följd att de tyska soldaterna litade på sina militära chefer, vilket hade stor effekt på stridsmoralen.

I detta avseende, det är min bestämda uppfattning, var Hans en utomordentligt fin representant för ett positivt militärt ledarskap grundat på yrkesskicklighet och ett ömsesidigt förtroende mellan trupp och befäl.19Vid batteries Longues (Normandie på 80-talet).

Vid batteries Longues (Normandie på 80-talet). Övlt Lajus Greedinger,
övlt Torbjörn Rimstrand och Hans von Luck.
 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!